Arvonlisäverokantojen muutos

Verohallinto on julkaissut ohjeen 1.1.2013 voimaantulevien arvonlisäverokantojen muutoksesta. Ohessa muutoksesta pääkohtia.

Arvonlisäverokannat 1.1.2013 alkaen

• yleinen verokanta 24 %
• elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
• mm. henkilökuljetus, majoituspalvelut, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut,lääkkeet, kirjat, vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet 10 %

Alennettua 14 %:n verokantaa ei sovelleta alkoholijuomien ja tupakkavalmisteiden myyntiin tai tarjoiluun.

Pakkauksiin ja kuljetustarvikkeisiin, jotka oikeuttavat palautettaessa korvaukseen, sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Voimaantulo

1 Tavarat
Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu. Tavara on toimitettu, kun se luovutetaan ostajan haltuun/vastuulle. Jos tavaran myynnistä on saatu ennakkomaksu, ennakkomaksuun sovelletaan kertymisajankohdan (maksun) verokantaa.

2 Palvelut
Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty palvelu on suoritettu 1.1.2013 tai sen jälkeen. Ennakkomaksuun sovelletaan kertymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on tosiasiallisesti asiakkaan käytettävissä.

3 Alennukset, muut oikaisuerät
Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin.

 

Lisätietoa arvonlisäveromuutoksesta löytyy sivulta www.vero.fi (http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Tiedotteet/Verohallinnon_ohje_arvonlisaverokantojen(2582).

 

Kategoria: Blogi