Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus 2016

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa joko ansiotulona tai pääomatulona. Vaikka osa osingosta on verotonta, sisältyy maksettavaan osinkoon aina myös veronalainen osuus. Osingon maksaja tekee aina ennakonpidätyksen maksettavasta osingosta.

Osakkeen matemaattinen arvo

Osingon lopulliseen verotukseen vaikuttaa jakajayhtiön nettovarallisuus ja sen avulla saatava osakkeen matemaattinen arvo. Pohjana nettovarallisuuden laskemisessa on aina osingon nostettavissa olovuotta edeltävänä vuonna päättyneen tilikauden tase.

 • Nettovarallisuus saadaan laskemalla varat – velat.
 • Osakkeen matemaattinen arvo saadaan, kun nettovarallisuus jaetaan osakkeiden lukumäärällä.
 • Omistajayrittäjän osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään lisäksi
  • osakaslaina
  • yhtiön varoihin kuuluva asunto, jota hän on käyttänyt asuntona.

Verotus, kun osinko on enintään 8 % matemaattisesta arvosta

 • 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa, 150 000 euroon saakka
 • 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa, 150 000 euron ylittävästä osasta
 • 150 000 euron raja on osakaskohtainen, kyseisen henkilön samana vuonna saamat osingot lasketaan yhteen
 • pääomatulon vero on 30 % 30 000 euroon asti
 • 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %.

Verotus, kun osinko on yli 8 % matemaattisesta arvosta

 • 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 25 % on verotonta tuloa
 • ansiotulojen veroprosentti nousee tulojen kasvaessa.

Osingon ennakonpidätys ja lopullinen vero

 • Jos osinko on alle 150 000 euroa, on ennakonpidätys 7,5 %.
 • Ylittävältä osalta ennakonpidätys on 28 %.
 • Osingonsaaja voi maksaa veroa lisää tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna.
 • Mikäli veroennakot osingosta eivät riitä, verotetaan erotus henkilön lopullisen verotuksen yhteydessä.

 Lähde: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Osakkeet_ja_osingot/Osingot_listaamattomasta_yhtiosta%2811937%29

Avainsanat: , , , , , , ,

Kategoria: Blogi