Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta lisävähennys

Eduskunta on hyväksynyt 18.12.2012 lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013-2015.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka varsinaisena tarkoituksena on lisätä ja käyttää tietoa uusien sovellusten löytämiseksi.

Ohessa pääkohtia hallituksen esityksen mukaisesti.

– Lisävähennykseen on oikeutettu kotimainen osakeyhtiö Suomessa harjoittamastaan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.
– Lisävähennys myönnetään osakeyhtiön omaan liiketoimintaan liittyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen kohdistuvien palkkojen perusteella.
– Hankkeella tarkoitetaan ajallisesti rajattua ja tavoitteellista tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimenpiteiden kokonaisuutta.
– Vähennyksen perusteena ovat palkat, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt kyseisenä verovuonna.
– Lisävähennyksen määrä on 100 % edellytykset täyttävien palkkojen määrästä.
– Lisävähennyksen enimmäismäärä on 400 000 euroa ja vähimmäismäärä 15 000 euroa verovuonna.
– Lisävähennys ei vaikuta yhtiön oikeuteen vähentää palkat elinkeinoverolain säännösten mukaisesti tulostaan.
– Lisävähennystä ei saa tehdä yhtiön saamasta konserniavustuksesta, mutta se otettaisiin huomioon elinkeinotulolähteen tappiota vahvistettaessa.
– Lisävähennystä ei myönnetä sellaisten palkkojen perusteella, joiden perusteella yritys on saanut jotakin muuta valtiontukea.
– Lisävähennystä ei myönnetä EU:n valtiontukia koskevien säännösten tarkoittamalle taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yhtiölle.
– Lisävähennystä on vaadittava veroilmoituksen yhteydessä, ennen kyseisen verovuoden verotuksen päättymistä.
– Lisävähennykseen oikeuttavat 1.1.2013 jälkeen aloitetut tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Lisätietoa T&K -vähennyksestä löytyy sivulta www.vero.fi (http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Tutkimus_ja_kehittamistoiminnasta_lisava%2826136%29).

Avainsanat: ,

Kategoria: Blogi