Yllätyksetön tilinpäätös

Vaikka elämässä pitää olla vaihtelua ja jännitystä, tilinpäätöksen lähestyminen ei saisi aiheuttaa perhosia vatsanpohjaan. Nykyaikaisilla taloushallinnon työkaluilla ja ammattitaidolla yrityksen tilikauden tulos voi jo hyvinkin olla tiedossa ennen tilinpäätöspäivää. Varsinainen tilinpäätös on enää vain lain mukaista dokumentointia.

Menikö tilinpäätös mallikkaasti? Tuliko yllätyksiä?

Tulos ajan tasalle
Yrityksen kirjanpidon tulos on helppo pitää ajan tasalla kuukausittain. Tärkeintä luonnollisesti on se, että yrityksen myyntilaskutus on ajan tasalla, ja että ostolaskut ovat kirjanpidossa laskun päiväyksen mukaisella kuukaudella. On kuitenkin tapahtumia ja eriä, jotka tilitoimiston tulee huomioida oma-aloitteisesti asiakkaan ajan tasaisen tulosseurannan osalta. Tällaisia eriä ovat mm:

1) Palkkavelat. Kirjataan kuluksi kuukaudelle, jolloin palkkatyö tehdään.
2) Palkkojen sivukulut. Lakisääteiset sivukulut kirjataan kuluksi palkanmaksukuukaudelle.
3) Lomapalkkavelat. Lomapalkkavelka kirjataan kuluksi loman kertymiskuukaudelle.
4) Poistot. Poistot jaetaan kuukausille ja kirjataan kuukausittain kuluksi.
5) Materiaalivarasto. Varaston muutos kirjataan kuukausittain kirjanpitoon varsinkin, jos varaston arvo oleellisesti vaihtelee.
6) Keskeneräiset tuotteet/työt. Keskeneräisten töiden oikea tuloutusajankohta on se, milloin projekti valmistuu ja luovutetaan asiakkaalle. Mikäli projekti on kesken esim. tilinpäätöshetkellä, siirretään projektin tulot ja menot seuraavalle tilikaudelle.
7) Korot. Kirjataan kertymiskuukaudelle.
8) Vuokrat. Kirjataan kertymiskuukaudelle.
9) Vakuutukset. Kirjataan kuluksi vakuutuskaudelle kuukausittain.

Tilinpäätös ei saisi tuoda mukanaan yllätyksiä ja harmaita hiuksia. Hyvään tilitoimistopalveluun kuuluu oikean ja ajan tasaisen tiedon tuottaminen asiakkaille. Näin myös silloin, kun asiakas ei huomaa sitä pyytää.

Ajan tasaisin hyvän palvelun terveisin

Tiina Raatikainen

 

Kategoria: Blogi