Palvelumme

1. Sähköinen kirjanpito

Sähköinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että asiakas ja tilitoimisto käyttävät samaa ohjelmaa reskontriin, maksuliikenteeseen ja kirjanpitoon. Päällekkäinen työ poistuu ja aineisto kulkee sähköisesti järjestelmään valmiiksi tallennettuna. Sähköisyys säästää aikaa ja tuo kustannustehokkuutta yrityksen hallintoon

3. Koko taloushallinto yhdessä järjestelmässä

Sinun ei tarvitse kirjautua kuin yhteen paikkaan ja pääset käsiksi niin reskontriin, kirjanpitoon, palkanlaskentaan kuin yrityksesi pankkitapahtumiin.

5. Verotuksen neuvontapalvelut

Huolehdimme asiakkaidemme veroasioista. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi autamme asiakkaitamme kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Vuosittain optimoimme asiakkaidemme verotusta sekä yrityksen että yrittäjän etu huomioiden. Reagoimme aktiivisesti ja ajamme asiakkaidemme etua tilanteen vaatiessa.

2. Talouden raportointi

Sähköinen kirjanpito mahdollistaa ajan tasaisen talouden raportoinnin. Asiakkaillamme on aina nähtävänä yrityksensä ajan tasaiset kassa- ja tulostilanteet ilman välikäsiä omalta koneeltaan. Kaikilla asiakkaillamme on käytettävissään oikea tulos jokaisen kuukauden päätyttyä sovitussa aikataulussa. Raporteiltamme asiakas pääsee porautumaan tapahtumille ja näkee helposti, mistä luvut ovat syntyneet.

4. Ohjelmistopalvelut

Käytämme palvelussamme Visma Netvisor-ohjelmistoa. Toimimme Netvisor jälleenmyyjänä ja hoidamme ohjelman käyttöönoton asiakkaillemme avaimet-käteen periaatteella. Kauttamme asiakkaamme saavat myös koulutuspalvelut sekä käytön aikaiset tukipalvelut. Ohjaamme asiakkaitamme ohjelman optimaaliseen käyttöön.

6. Henkilökohtainen palvelu

Teemme kaikille asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua. Nimeämme kullekin asiakkaallemme hänelle sopivan henkilökohtaisen yhteyshenkilön. Yhteyshenkilö toimii aktiivisesti asiakkaan asioista huolehtien ja on asiakkaan käytettävissä joustavasti ja aina apuna tarvittaessa.