Asiakkaitamme

Ilkka Saarinen: ”Fokusta kannattaa etsiä ja panostaa siihen”

Isännöintifirma tarjoaa asiakkailleen nimenomaan taloushallinnon palveluja. Miksi sitten ulkoistaa oma taloushallinto? Kolme vuotta sitten Aldian asiakkaaksi siirtyneen Isännöinti Ilkka Saarinen Oy:n Ilkka Saarisella on asiaan selkeä näkemys.

”Vaikka asunto-osakeyhtiöiden taloushallinto on meidän leipälaji, on se niin erilaista kuin yritysten, että haluamme liikekirjanpidon toisiin käsiin”, Saarinen kertoo. ”Lisäksi ulkopuolisen näkökulma on ihan erilainen kuin oma. On säännöstenmukaisuus- verosuunnittelu- ja tarkoituksenmukaisuusasioita… itse tehdessä näkökulma voi olla suppea.”

Juuri Aldiaan Isännöinti Ilkka Saarinen päätyi, koska tavoitteena oli mahdollisimman suuri sähköistämisen aste – onhan yritys itsekin edelläkävijä taloyhtiöiden sähköisissä palveluissa. ”Me saatiin Netvisorista hyviä suosituksia –muun muassa tilintarkastajaltamme”, muistelee Ilkka. ”Lisäksi Aldia on hengeltään innokas ja nuorekas porukka.”

Aldian asenteesta Saarisella ei olekaan pahaa sanottavaa. ”Saadaan hyvää palvelua niin tyynessä kuin myrskyssäkin”, Aldiaan säännöllisesti yhteyttä pitävä isännöitsijä kuvailee. ”Siinä se palvelu mitataan, kun tarvitaan välillä jotain tavallisesta poikkeavaa apua.”

Arjen rutiinit sujuvat nyt helposti. ”Netvisor on osoittautunut todella hyväksi, avoimeksi työaluksi joka on selkeä ja käyttäjäystävällinen”, kertoo Saarinen. ”Raportteihin pääsee helposti kiinni ja porautumaan tositteisiin asti.”

15 vuoden olemassaolonsa aikana Isännöinti Ilkka Saarinen on kasvanut tasaisesti. Ulkoistettu taloushallinto mahdollistaa keskittymisen omien ratkaisujen kehittämiseen ja asiakkaiden paremmin palvelemiseen.

”Kannattaa keskittyä aina johonkin asiaan”, pohtii Saarinen. ”Fokusta kannattaa etsiä ja panostaa siihen.”