Ari Schwartz: “Parasta on paikkariippumattomuus”

Ennen Aldian asiakkuutta Ari Schwartz oli saanut kokemusta sekä pienemmän että suuremman tilitoimiston kanssa työskentelystä. 1990-luvulla tilitoimistoon tuli viedä kaikki kuitit paikan päälle, 2000-luvun alussa dokumentteja liikuteltiin osittain sähköpostilla ja osittain kirjeitse.

Vakuutusmeklarina toimiva Ari kiittelee Aldiaa sähköisestä palvelusta, jota voi käyttää paikasta riippumatta. Aldia on myös joustavasti ja aktiivisesti kehittänyt omaa toimintaansa asiakkaan hyväksi.

Suurin etu Aldian asiakkuudessa on se, että kaikki toiminnot on mahdollista tehdä verkossa. Olen jonkin verran poissa Suomesta, ja voin hoitaa maksuliikenneasiat missä vain – en ole riippuvainen mistään paikasta enkä myöskään kirjeiden lähettämisestä. Palvelussa on myös valmiina sähköinen matkalaskujärjestelmä, joten niiden tekoon ei tarvitse erillistä ohjelmaa.

Toimialana vakuutusmeklaritoiminta on hieman erilainen, ja sopimukseemme Aldian kanssa on liittynyt paljon muutakin kuin ainoastaan pienen yrityksen kirjanpito ja tilinpäätöspalvelut. Kun erityistarpeistamme on keskusteltu, on Aldian edustaja ollut aktiivinen ja selvittänyt, kuinka heidän ohjelmaansa voisi kehittää mukautumaan haluamaamme lisäpalveluun. On hyvä, ettei vain passiivisesti tehdä asioita oman mallin mukaan, vaan katsotaan aktiivisesti, kuinka Aldian liiketoimintoa voisi laajentaa ja siten vastata asiakkaan tarpeisiin.

Avainsanat: , , , , , ,

» Lue lisää

Sähköinen tilitoimistopalvelu lyhyesti

Myynti- ja ostolaskujen hoitaminen verkkolaskuina ei tarkoita sähköistä taloushallintoa. Sähköinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että asiakasyritys ja tilitoimisto käyttävät samaa ohjelmaa, ja että laskut siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon, myös matkalaskut ja palkat hoidetaan sähköisesti ja ajan tasainen raportointi saadaan nappia painamalla milloin ja missä tahansa.

Avainsanat: , , , , , , ,

» Lue lisää

Osakaslaina

Rahalainaa, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltään verovuoden aikana, ja joka on maksamatta vielä verovuoden päättyessä, käsitellään osakaslainana. Säännöstä sovelletaan osakaslainoihin, jotka on nostettu 3.4.1998 tai sen jälkeen.

Avainsanat: , , , , , , , , , , ,

» Lue lisää

Opas tilitoimiston valintaan

Tilitoimiston valintaan on hyvä paneutua huolella, sillä tilitoimistolla ja kirjanpitäjällä on suuri vaikutus yrityksesi taloushallintoon. On tärkeää, että tilitoimistossasi huolehditaan taloushallinnosta kokonaisvaltaisesti, eikä ainoastaan ”lakisääteisten pakkojen” muodossa. Näin saat täyden hyödyn tilitoimistostasi, ja taloushallintosi tehostuu. Kun sinulla on henkilökohtainen kirjanpitäjä, joka on huolellinen ja asiantunteva sekä perillä yrityksesi asioista, pysyvät taloushallintoasiasi ajan tasalla ja kunnossa.

Avainsanat: , , , , , , , , ,

» Lue lisää

Tuotannollisten investointien korotetut poistot 2013-2016

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä korotetut poistot kalenterivuosina 2013–2016 käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten sekä tehtaassa ja työpajassa käytettävien koneiden tai laitteiden hankintamenoista.

Avainsanat: , , , , , , , , ,

» Lue lisää

Ennakonpidätys osingosta vuonna 2015

Verohallinto on julkaissut 22.1.2015 ohjeen ”Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset”. Ohessa alla olemme esittäneet asiasta pääkohtia.

Avainsanat: , , , , , , , , , , ,

» Lue lisää