Osinkoverotukseen esitetään kiristystä

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntija-työryhmä esittää kiristystä osinkoverotukseen. Työryhmä ei ehdota muutoksia yritysverotukseen.

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotukseen ehdotetaan kiristystä

Työryhmä ehdottaa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen seuraavia muutoksia:

– Huojennetun verotuksen osinkoa 8 % nettovarallisuudesta ehdotetaan laskettavaksi 4 %:iin nettovarallisuudesta.
– Edellä esitetystä osingosta veronalainen osuus nousisi 25 %:sta 40 %:iin.
– Huojennetusti verotetun osingon 150.000 euroa raja poistettaisiin.

Yritysverotukseen ei esitetä muutoksia

Työryhmä pitää yhteisöverokantaa kansainvälisesti kilpailukykyisenä eikä näe tarvetta sen alentamiselle.

 

 

Avainsanat: , , ,

Kategoria: Blogi