Blogi

Aldiassa kaiken keskiössä on yrittäjälähtöisyys

12.12.2019

Aldian toiminnassa ovat alusta asti korostuneet yrittäjähenkisyys, joustavuus sekä palvelun henkilökohtaisuus. Toimitusjohtaja Tiina Raatikainen kertoo, kuinka toimivan yrityskulttuurin luominen sekä sähköiseen Netvisor-järjestelmään erikoistuminen ovat auttaneet Aldiaa kasvamaan ja kehittymään työelämän murroksen keskellä.

”Kaiken taustalla on hyvä fiilis”

Ennen Aldian perustamista Tiina työskenteli viidentoista vuoden ajan isänsä perheyrityksessä rakennusalalla. Hän hoiti yrityksen taloushallintoa, kunnes se myytiin rahoitusyhtiölle. Kun perheyrityksestä tuli osa konsernia, Tiina toimi vielä vajaan vuoden ajan konsernin talousjohtajana. Vuonna 2005 hän siirtyi isoon tilitoimistoon taloushallinnon konsultiksi. Vaikka siellä oli mukava työyhteisö, hän turhautui nopeasti suuren yhtiön sääntelyyn ja byrokratiaan.

– Minut valtasi tunne, että emme voineet palvella asiakkaitamme niin hyvin kuin olisimme tahtoneet. Niinpä jo seuraavana vuonna ymmärsin, että tahdon yrittäjäksi, Tiina kertoo. Tammikuussa 2007 hän perustikin oman tilitoimiston. Aluksi sille oli tietenkin keksittävä nimi.

– Halusin että se alkaisi A:lla, jotta se olisi aakkosjärjestyksen alkupäässä. Nimen piti olla lyhyt ja ytimekäs sekä kuvata toimintaamme. Eräänä päivänä löysin sanakirjasta Aldian, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”ajan tasalla.”

Toimitusjohtaja Tiina Raatikainen Aldian etuovella
Ryhtyessään yrittäjäksi Tiina halusi luoda tilitoimiston, jossa sekä asiakkaat että työntekijät voivat hyvin.

Aldian tarkoituksena oli alusta asti tarjota sähköistä palvelua pk-yrityksille ja hyödyntää niitä oppeja, joita Tiina oli kerännyt isänsä oikeana kätenä. Noiden viidentoista vuoden aikana hän pääsi näkemään aitiopaikalta, mitä toimitusjohtajat haluavat talouspuolelta.

– Olin nähnyt, kuinka isot yritykset käyttivät sähköisiä työkaluja. Miksei niitä siis tarjottaisi pienemmillekin. Silloin pk-yritysten tarpeisiin oli olemassa kaksi sähköistä ohjelmaa, ja valitsin niistä Netvisorin.

Seuraavaksi tarvittiin asiakasyrityksiä, joten Tiina alkoi kontaktoida paikallisia aloittelevien yrittäjien järjestöjä. Ensimmäinen oma asiakas löytyi tutun kautta huhtikuussa 2007.

– Ensimmäisenä vuonna minulla oli joitakin asiakkaita, ja liikevaihto oli 20 000 euroa. Mutta koska olin päättänyt, että kasvatan toimistoa, tein ensimmäisen rekrytointini jo vuodenvaihteessa. Palkkasin Mervi Mattilan, joka on talossa edelleen.

Hyvä ilmapiiri ja toimivat prosessit mahdollistavat parhaan palvelun

Aldian työ- ja palvelukulttuuri perustuvat tiettyihin perusarvoihin, joiden mukaisesti toiminta on vuosien saatossa kasvanut. Ensimmäisenä Tiina mainitsee ilmapiirin merkityksen.

– Halusin luoda tilitoimiston, jossa sekä asiakkaat että työntekijät voivat hyvin. Yhteisön, johon on kiva tulla töihin. Silloin asiakkaillekin voidaan antaa täsmälleen sitä, mitä he tahtovat. Meidän yrityksemme on täynnä osaamista, mutta kaiken taustalla on se, että töitä tehdään kivalla fiiliksellä.

Toinen tärkeä asia on jatkuva prosessien kehittäminen. Palvelun laadun kannalta on välttämätöntä, että prosessit on suunniteltu toimiviksi ja että toimintatavat ovat yhtenäiset. Se helpottaa laadunvalvontaa ja kustannustehokasta ajankäyttöä.

– Se on ehkä isäni rakennusalan yrityksen peruja. Kun prosessit toimivat, hommat pysyvät hanskassa, Tiina pohtii.

Tiina työskenteli ennen isänsä perheyrityksessä
Ennen Aldian perustamista Tiina työskenteli viidentoista vuoden ajan isänsä perheyrityksessä rakennusalalla.

Toki prosessien hallinta vaatii myös taitavaa johtamista. Siksi Tiina onkin keskittynyt jo useamman vuoden ajan ainoastaan esimiestehtäviin.

Hänen mielestään Aldia on juuri sen kokoinen yritys, että prosessien sujuvuuteen voi todella vaikuttaa. Isoissa tilitoimistoissa työvoiman tarve ja vaihtuvuus on suurempaa, jolloin tasaista laatua voi olla haastavampaa ylläpitää. Aldialla prosessit ja palvelut pysyvät laadukkaina, kun kokonaisuutta voidaan kontrolloida.

Arvoja ei vain tavoitella, vaan niitä toteutetaan

Aldian toiminnan lähtökohtia pyritään myös toteuttamaan arjessa. Tavoite sähköiseen taloushallintoon keskittymisestä on toteutunut konkreettisesti, sillä yritys on erikoistunut käyttämään ainoastaan Netvisoria, joka on pysynyt kehityksessä mukana ja kasvanut vuosien varrella. Kun erikoistuu yhteen työkaluun, pystyy palvelemaan fiksusti, tehokkaasti ja selkeästi.

Yrityksen nimenkin julistama ajantasaisuus edellyttää sitä, että kukin kirjanpitäjä käy asioita läpi päivittäin ja reaaliajassa, yhdessä asiakkaiden kanssa. Hyvinvoiva ja viihtyisä työympäristö taas on toteutettu onnistuneilla rekrytoinneilla.

– Olen ollut tarkka valinnoissani. Toisinaan se tarkoittaa myös sitä, että on oltava kriittinen ja vaativa. Palkintona siitä on hyvä tiimi ja talo täynnä osaavia, koulutettuja ja kokeneita ihmisiä. Me tiedämme, mitä teemme. Olemme vastuullisia, asenteet ovat kunnossa ja kaikkiin voi luottaa, Tiina kiteyttää.

Pienessä yrityksessä on tärkeää myös se, että kemiat toimivat. Aldia on onnistunut säilymään paikkana, johon on kivaa tulla töihin. Töissä nauretaan ja pidetään myös hauskaa. Kun kaikki luistaa, myös työnantajalla on mahdollisuus joustaa esimerkiksi liukuvien työaikojen tai etätyön suhteen. Sekin kohottaa yhteisön ilmapiiriä. Ihmiset voivat elää oman arkensa rytmissä, erilaiset perhetilanteet huomioiden. Tiina kertookin, että työnantajana Aldia on vaativa, mutta joustava. Ihmiset yritetään huomioida ihmisinä. Kun yhteisössä pyritään rehelliseen ja avoimeen ilmapiiriin, ongelmia ei synny.

– Meillä on nykyajan vaatimusten mukaisesti ergonomiset, modernit ja viihtyisät työtilat. Siisteys, huoneilman laatu ja yleinen viihtyisyys vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin ja jaksamiseen. Lisäksi toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla, joten kaikkien on helppo tulla töihin. Pidämme olosuhteista huolta kaikilla tavoin ja pyrimme poistamaan esteitä hyvälle työnteolle.

Aldian toimistotilat
Aldian modernit ja viihtyisät työtilat sijaitsevat Tampereen ydinkeskustassa.

Aldia on saanut paljon kehuja yrittäjähenkisyydestään. Tiinalle onkin tärkeää, että asiat nähdään asiakkaan silmin.

– Yritän aina erilaisissa tilanteissa korostaa kirjanpitäjillemme yrittäjän asemaa. He eivät aina ymmärrä meidän kieltämme tai arkeamme, eikä se toisaalta ole heidän tehtävänsäkään. Yrittäjät tekevät omaa bisnestään, ja joskus se tuottaa kiirettä ja stressiä. Teemme kaiken mahdollisimman helpoksi ja valmiiksi. Me pyrimme aina hoitamaan myös kiireelliset toimeksiannot tehokkaasti, töitä järjestelemällä ja ratkaisuja hakemalla. Yrityksemme koko tekee sen mahdolliseksi. Se on yksi suurista vahvuuksistamme.

Henkilökohtaista palvelua myös muuttuvan maailman keskellä

Ensimmäiset viisi vuotta Aldian kilpailueduksi riitti jo se, että yritys tarjosi sähköistä palvelua. Nykyään se ei ole enää kilpailuvaltti. Digitalisaation myötä automaatio on lisääntynyt. Tiinan mukaan se voi olla yksi syy siihen, että tilitoimistokauppoja on tehty viime aikoina enemmän. Toimistojen keskikoko kasvaa, ja isot pyrkivät sulauttamaan pienet toimistot osakseen.

Olennaista on myös työnkuvan muutos. Aldialla se ei näy niin merkittävästi, sillä yritys on toiminut Netvisorin kanssa alusta asti. Silti sähköisten palveluiden yleistyessä asiakkaiden vaatimukset muuttuvat rutiinitoimista asiantuntijapalveluiden puolelle. Pelkkä kirjanpito-osaaminen ei enää riitä, vaan taloustietoa on osattava tulkita ja järjestelmiä osattava käyttää monipuolisesti. Kirjanpitäjän toimenkuva muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Ajantasaisen tiedon myötä asiantunteva asiakaspalvelu on tiiviimpää.

Työelämässä myllertävä murros voi johtaa alalla helposti ylikuumenemiseen. Pienten toimistojen katoaminen tekee hallaa koko alalle.

– Jo nyt päädytään tilanteisiin, joissa asiakkaat ovat vähän tuuliajolla. Kun tilitoimistoja yhdistetään ja kumppanit ja toimintaympäristöt vaihtuvat, asiakasyritykset jäävät helposti palvelun ulkopuolelle. Yhteyshenkilöt voivat jäädä nimeämättä, eikä yrityksessä välttämättä tiedetä, kuka kirjanpidosta on vastuussa, Tiina kertoo.

Hallitsematon kasvu tekee kirjanpitäjistä ylityöllistettyjä, jolloin vaikutukset korostuvat entisestään. Liika muutos aiheuttaa liikaa kiirettä. Onneksi monimuotoisuutta on vielä olemassa, myös Tampereella.

– Aldia pyrkii jatkossakin palvelemaan pk-yrityksiä. Me kehitymme jatkuvasti, mutta suuriin linjamuutoksiin ei ole tarvetta, sillä me olemme kasvaneet joka vuosi sopivasti. Sen me olemme saavuttaneet ilman ihmeellisiä temppuja, ainoastaan tekemällä työmme hyvin.

Lue lisää taloushallinnon palveluistamme