Blogi

Älykäs taloushallinto edellyttää älykästä kirjanpitäjää

19.11.2017

Älykäs kirjanpito korvaa suuren osan rutíineista automaatiolla. Tiedon keruu on helppoa ja vähentää merkittävästi manuaalista työtä. Yrittäjän osallistuminen rutiineihin vähenee merkittävästi.  Kirjanpitäjältä vaaditaan hyvät hoksottimet ja vankkaa ammattitaitoa, jotta nopeampi tiedon kulku pysyy hyppysissä. Tiedon käsittelyn ja tulkinnan määrä on kasvanut ja työn vaativuustaso noussut.

Älykäs taloushallinto edellyttää alykästä ohjelmaa. Visma Netvisor on sellainen. Kaikki tieto on mahdollista saada automaattisesti järjestelmään. Se edellyttää yrittäjän sitoutumista automaattiseen tiedon käsittelyyn. Vain automaation 100 prosenttisella hyödyntämisellä toteutuu älykäs taloushallinto. Puolittainen käyttö ei tuo tavoiteltuja hyötyjä.

Tilitoimisto hoitaa asiakkaalle valmiiksi tulevan ja lähtevän verkkolaskuyhteyden, pankkiyhteydet sekä yhteydet Verohallintoon ja vakuutusyhtiöihin. Asiakkaan tulee hoitaa kuittien toimitus mobiilisti järjestelmään valitsemallaan työkalulla. Lisäksi asiakkaan tulee sitouttaa työntekijänsä laatimaan työajankirjaukset ja matkalaskut suoraan järjestelmään reaaliajassa.

Automaatio tarkoittaa vähemmän virheitä, etsimistä ja korjaamista eli enemmän aikaa oikeille töille niin asiakkaalla kuin tilitoimistossa. Asiakas ja kirjanpitäjä pääsevät  tarkastelemaan taloustietoa milloin tahansa. Asiakkaalle tämä tarkoittaa reaaliaikaista tärkeää tietoa pienemmällä työllä. Kirjanpitäjälle tämä tarkoittaa työn vaativuustason nousua tallentajasta tiedon tulkitsijaksi ja asiakkaan neuvonantajaksi.

Älykäs taloushallinto mielletään usein liian helposti pelkästään ohjelmistoihin liittyväksi asiaksi. Todellisuudessa ihmistä eli kirjanpitäjää tarvitaan edelleen. Kirjanpitäjää tarvitaan ohjelman käyttöönottoon, käytön opettamiseen asiakkaalle, tiedon tulkintaan ja asiakkaan neuvonantajaksi niin ohjelmiston käytössä kuin taloustiedon hyödyntämisessä.

Älykäs kirjanpitäjä on moniosaaja. Hän osaa laajasti taloushallinnon ja verotuksen kiemurat. Lisäksi hän on ohjelmistoasiantuntija ja asiakkaidensa oikea käsi ja neuvonantaja. Hän on se, joka pitää kokonaisuuden hallinnassa ja huolehtii, että asiakkaalla on kaikki älykkään taloushallinnon osa-alueet kunnossa.

Tiina Raatikainen, Aldia Oy, toimitusjohtaja