Blogi

Autoedun verotusarvo – taulukosta poikkeaminen

14.8.2014

Autoedun verotusarvo lasketaan tavanomaisesti Verohallinnon vuosittain vahvistamien verotusarvojen mukaan. Tässä lähtökohtana on tilanne, jolloin yksityisajoja on vuodessa 18.000 kilometriä. Autoedun verotusarvoa saa pienemmäksi, mikäli yksityisajojen määrä on vuodessa alle 18.000. Verottaja voi myös korottaa arvoa, mikäli tilanne on päinvastainen.

Yksityisajot määrittävät verotusarvon

Autoedun verotusarvoa voidaan alentaa, mikäli edunsaaja osoittaa ajopäiväkirjaa pitämällä tai muulla luotettavalla selvityksellä, että yksityisajojen määrä on vuodessa alle 18.000 kilometriä. Mikäli yksityisajoja on vuodessa yli 18.000 kilometriä, verottaja voi korottaa autoedun arvoa.

Yksityis- ja työajon rajanvetoa

Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat ovat yksityisajoa. Esimerkiksi suoraan kotoa asiakkaan luokse tehty matka ei ole yksityisajoa. Toissijaiselle työpaikalle tehdyt matkat ovat työajoa. Yksityisajoa on kuitenkin matka toissijaisella työskentelypaikalla olevan majoituspaikan ja toissijaisen työpaikan väliset matkat. Yksityisajoa ovat myös komennuksen kestäessä tehdyt matkat kotoa erityiselle työntekemispaikalle.

Ajopäiväkirja

Ajopäiväkirjasta pitää näkyä päivittäin ajettu kilometrimäärä eriteltynä työ- että yksityisajojen osuuteen. Yksityisajoista riittää pelkkä kilometrimäärä. Työajoista on lisäksi merkittävä:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka, tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus
  • ajon tarkoitus sekä
  • auton käyttäjä.

Milloin autoedun arvoa voidaan korottaa?

Mahdollisessa verotuksen tarkastuksessa arvioidaan usein yksityisajojen määrää ottamalla huomioon kodin ja työpaikan väliset matkat. Mikäli edunsaajan koti on pitkän matkan päässä vakituisesta työpaikasta, verottajan on helppo arvioida yksityisajojen määrä. Yksityisajojen määrää arvioidaan myös vähentämällä kokonaisajoista työtehtävien edellyttämät matkat.

Autoetulaskuri

Edunsaaja voi arvioida omaa autoetuaan käyttämällä Verohallinnon autoetulaskuria. Laskuri löytyy osoitteessa http://www.vero.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Laskurit.

Lisätietoa: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Luontoisedut_verotuksessa%2830393%29#6%20Autoetu_