Blogi

Brexit siirtymäkausi ja verotus

17.2.2020

Kun EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020, samalla alkoi vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana EU:n ja Britannian kansalaisia ja oikeushenkilöitä kohdellaan aivan kuin Britannia olisi edelleen EU:n jäsen.

Erosopimuksen mukaan tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus jatkuu EU:n ja Britannian välillä siirtymäkauden ajan. Arvonlisäverotuksessa tavaran tuontia Britanniasta käsitellään edelleen arvonlisäverollisena yhteisöhankintana ja vastaavasti tavaran vientiä arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä EU:n alueella.

Siirtymäkaudella Britannian ja EU:n välillä ei ole tullivelvoitteita. Erolla ei myöskään ole välittömiä vaikutuksia yritysten tuloverotukseen.

Koska Britannian erosopimuksen hyväksymistä koskevan lain mukaan siirtymäkautta ei voida pidentää, siirtymäkausi päättyy 31.12.2020. EU:n ja Britannian tulevan suhteen sisältö tarkentuu vuoden 2020 aikana neuvottelujen edetessä. Tavoitteena on, että EU ja Britannia saisivat sovittua tulevasta suhteestaan siirtymäkauden loppuun mennessä. Johtuen neuvottelujen kireästä aikataulusta, yritysten olisi kuitenkin hyvä varautua mahdollisuuteen, ettei kaikilla aloilla ole voimassa olevaa sopimusta vielä 1.1.2021.

Tulevien neuvottelujen lopputulosta on vielä vaikea ennustaa, mutta ilman sopimusta Britannia muuttuisi kolmanneksi maaksi ja kaupankäyntiin ja verotukseen sovellettaisiin samoja sääntelyjä kuin muihin EU:n ulkopuolisiin maihin. Arvonlisäverotuksellisesti tavaramyynti olisi vientiä, ja ostot tuontia, ja lisäksi sekä tuonnista että viennistä olisi myös annettava ilmoitukset Tullille.

Katariina Birkman, Aldia Oy