Blogi

Edustusmeno – neuvottelumeno – markkinointimeno

29.2.2016

Rajanveto edustus-, neuvottelu- ja markkinointimenojen välillä on joskus hankalaa. Rajanveto on tärkeää, sillä muut menot kuin edustusmenot ovat yleensä kokonaan vähennyskelpoisia. Ohessa apuja asian tulkintaan.

Edustusmenot

 • Tavoite: Pyritään uusien liikesuhteiden luomiseen ja liikeneuvottelujen edistämiseen tai entisten liikesuhteiden säilyttämiseen.
 • Kohderyhmä: Yleensä suppea määrätty joukko, kuten asiakkaat, liiketuttavat, muut yrityksen ulkopuoliset henkilöt, joilla on vaikutusta elinkeinotoimintaan.
 • Luonne: Suuntautuu yrityksestä ulospäin. Liittyy yleensä laajempi vieraanvaraisuus kuin markkinointiin tai neuvottelutilaisuuksiin. Kohderyhmälle järjestetyt virkistysluonteiset matkat sekä matkakulut esim. asiakasliikkeen juhlatilaisuuksiin. Alkoholi liitetään yleensä edustustilaisuuteen.
 • Edustuslahjat: Esim. merkkipäivälahja yritykseen liikesuhteessa olevalle vastaanottajalle tai alkoholilahjat.

Neuvottelu- ja hallintomenot

 • Tavoite: Yrityksen hallinnon hoitaminen. Tilaisuudet ja matkat, jos menoja voidaan pitää liiketoiminnan tai yrityksen hallinnon kannalta tarpeellisina.
 • Kohderyhmä: Tilintarkastajat, yrityksen hallintoelinten jäsenet, viranomaiset tai yrityksen henkilökunta.
 • Luonne: Vähäinen tavanomainen tarjoilu, tarjoilun tulee olla toissijaista.
 • Tilaisuudet: Esim. sisäiset palaverit ja hallintoelinten kokoukset. Tilintarkastajan ja muiden asiantuntijoiden tai viranomaisten kanssa käydyt neuvottelut ja tapaamiset.

Mainos- ja markkinointimenot

 • Tavoite: Mainonta ja markkinointi, tuote-esittely.
 • Kohderyhmä: Laajempi ennalta rajoittamaton joukko.
 • Luonne: Voi olla esim. tuotteen kohderyhmämarkkinointia tietyille kutsutuille asiakkaille.
 • Mainoslahjat: Tavanomaisina mainoslahjoina pidetään esim. tuotenäytteitä, yrityksen tai asiakkaan merkkipäivälahjoja, arvoltaan vähäinen esim. alle 35 euroa.

Tiina Raatikainen, Aldia Oy