Blogi

Ennakonpidätys osingosta vuonna 2015

29.1.2015

Verohallinto on julkaissut 22.1.2015 ohjeen ”Ennakonpidätys osingosta ja Verohallinnolle annettavat ilmoitukset”. Ohessa alla olemme esittäneet asiasta pääkohtia.

Osingot julkisesti noteeratusta yhtiöstä
Julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 25,5 %:n suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö.

Osingot noteeraamattomasta yhtiöstä
Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 7,5 %:n suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö.  Ennakonpidätys on 28 %, jos saajan samalta yhtiöltä verovuonna saamien osinkojen määrä ylittää 150 000 €. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien suuruisena, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Osinko osakeyhtiölle
Osakeyhtiölle maksettavasta osingosta ei toimiteta ennakonpidätystä.

Osingosta toimitettavan ennakonpidätyksen ajankohta
Ennakonpidätys osingosta on toimitettava sinä ajankohtana, jolloin osingot ovat  osingonsaajan nostettavissa. Jos maksupäivää ei ole määrätty, osinko katsotaan olevan nostettavissa päätöksentekopäivänä. Ennakonpidätys toimitetaan aina nostettavissa olevien osinkojen koko määrästä, vaikka ne nostettaisiin osaksi tai kokonaankin vasta myöhemmin.

Lähde: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Ennakonpidatys_osingosta_ja_Verohallinno%2835495%29