Blogi

Kassavirta varmistaa yritystoiminnan jatkuvuuden – Lue vinkit kassavirran seuraamiseen ja kassaennusteen tekemiseen

20.4.2020

Kassavirta 1

Poikkeustilanne on laittanut yritykset uuden tilanteen eteen, mutta kassavirran seuraaminen auttaa reagoimaan muuttuvissa tilanteissa. Realistinen kassavirtaennuste antaa myös hyvän kuvan siitä, miltä yrityksesi tulevaisuus näyttää kriisin aikana. Ennakoimalla ja hoitamalla kassavirtaa, varmistat yritystoiminnan jatkuvuuden. Samalla saat pidettyä rahoituskulut maltillisina ja vältyt yllätyksellisiltä viivästysseuraamuksilta.

Kassavirran seuraamisen edut

Kassavirta on tärkeä apuväline yrityksen johtamisessa ja rahan riittävyyttä on hyvä seurata päivittäin. Kassavirran seuraaminen auttaa sinua reagoimaan ajoissa muuttuviin tilanteisiin, ja tarvittaessa pystyt hakemaan rahoitusta hyvissä ajoin, myymään myyntisaamisia tai muulla tavoin varmistamaan rahan riittävyyden. Näin rahaa on tarpeeksi esimerkiksi veroihin ja lainanlyhennyksiin sekä palkkoihin. Samalla valvot myös myyntisaamisia ja huolehdit maksuehdot kuntoon. Luottotappioriski vähenee merkittävästi ja yrityksen taloustilanne kokonaisuutena paranee.

Huomioi kaikki rahaliikenne

Lyhyen ajan kassavirta kertoo rahan riittävyydestä lähipäivinä ja -viikkoina. Pidemmän ajan kassavirta kertoo yrityksen toimintaedellytyksistä pidemmällä aikavälillä. Kun yrityksen kassaa ennakoidaan ja hoidetaan, varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus.

Lyhyen ajan kassavirrassa huomioidaan kaikki yrityksen päivittäisen rahaliikenteen tapahtumat, kuten myynnit, ostot, palkat, matkalaskut, verot, vuokrat, jne. Käytännössä ennakoidaan yrityksen pankkitilin tapahtumat noin kuukauden päähän etukäteen. Parhaimmillaan nämä tiedot ovat kaikki saatavana taloushallinnon järjestelmässä, jolloin ohjelma kokoaa yrityksen kassavirran tapahtumat automaattisesti.

Hyödynnä automaattinen kassavirtaennuste

Käyttämämme Netvisor-ohjelma kerää tulevat kassatapahtumat automaattisesti ja muodostaa yrityksen kassavirtaennusteen. Tiedot päivittyvät reaaliajassa yrityksen tilitapahtumista. Ohjelmasta on nähtävänä päivä-, viikko- ja kuukausitasolla yrityksen rahavarat haluttuun hetkeen. Käyttäjän on mahdollisuus luoda työkaluun myös omia tapahtumia eristä, joista ei järjestelmässä ole tietoa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi suoraveloitukset yrityksen pankkitililtä, kuten lainanlyhennykset, vuokrat tai muut toistuvaisveloitukset.

Netvisorista yrityksen kassavirran näkee yhdellä silmäyksellä. Numeerisen tiedon lisäksi käyttöön saa graafisen ennusteen, jonka perusteella näkee helposti ne hetket kuukauden aikana, jotka vaativat tarkempaa seurantaa, kuten riittääkö yrityksesi kassa palkkoihin ja verojen maksuun. Kun kriittiset hetket näkee helposti, kassaa voi hallita pyytämällä esimerkiksi muutama päivä maksuaikaa merkittäviin eriin ja näin turvata rahan riittävyys palkkoihin. Graafisesta ennusteesta pääsee helposti porautumaan yksittäisille tapahtumille ja päivittämään muuttuneita maksupäiviä.

Seuraa kassavirtaa vähintään viikoittain

Kassavirtaseuranta on melkein välttämätöntä muuttuvassa tilanteessa. Kassavirtaa on hyvä seurata päivittäin, vähintään viikoittain riippuen yrityksen tilanteesta. Tärkeintä on, että tarpeellinen tieto on saatavana reaaliajassa päivittäin, ja että tieto on oikeaa. Seuranta antaa varmuutta ja sinun on helpompi johtaa yritystä, kun yrityksen taloustilanne on aina tiedossa. Luotettavan kassaennusteen avulla voit nukkua yösi rauhassa.

Me Aldiassa autamme asiakkaitamme päivittäin erilaisissa taloushallinnon asioissa mukaan lukien kassavirta-asioissa. Kysythän lisää palveluistamme! Autamme mielellämme sinua saamaan yrityksesi talouden hallinnan ajan tasalle.

Tiina Raatikainen, Aldia Oy, yrittäjä