Blogi

Kasvua, kumppanuutta ja kehitystä

18.11.2014

Aldia Oy on tarjonnut sähköisen taloushallinnon palveluita pk-yrityksille jo seitsemän menestyksekästä vuotta. Vahvuutemme on erikoistuminen Pk-yritysten sähköisiin palveluihin ja yrittäjälähtöinen palvelu.

Kasvua

Aldian liikevaihto on kasvanut vuosina 2011-2013 keskimäärin noin 40 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon odotetaan tänä vuonna kasvavan noin 25 %, mihin ollaan Aldiassa hyvin tyytyväisiä ottaen huomioon tämänhetkisen taloustilanteen. Työntekijöitä Aldiassa on yhdeksän, lukumäärä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi viimeisen neljän vuoden aikana.

Kumppanuutta

Yksi tärkeimmistä tekijöistä Aldian kasvussa ovat olleet sitoutuneet asiakkaat. Hyvät kumppanuussuhteet ovatkin edellytys menestykselle, ja niihin panostaminen on elintärkeää. Aldiassa tehtävänämme on pitää huolta asiakkaistamme, ja näin pyrimme luomaan pitkäkestoisia asiakkuuksia. Hyvä kumppanuussuhde pitää sisällään molemminpuolista vuorovaikutusta, ja se tuo toimintaan myös tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Kumppanuus voi tuoda myös uusia näkökulmia yritystoimintaan, ja hyödyt ovat molemminpuolisia. Asiakkailta saamamme palaute auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

Kehitystä

Näin syksyllä tilitoimiston arki ei ole niin hektistä kuin keväällä. Hiljaisempaan aikaan onkin hyvä valmistautua kevään kiireisiin, ja tehdä kaikki mahdollinen, millä kevään kiireitä voi helpottaa. Myös muuhun toiminnan kehittämiseen voi varata enemmän aikaa syksyisin, vaikka toki sitä tehdään Aldiassa läpi vuoden. Toiminnan kehittäminen on yksi avain kasvuun ja parempiin kumppanuussuhteisiin. Kasvuun vaikuttavat tietenkin myös motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät, joista Aldiassa pidetään hyvää huolta.

Hyvää joulun odotusta kaikille!
Aldian henkilökunta