Blogi

Koneiden ja kaluston korotetut poistot

19.12.2019

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen lakiesityksen koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023. Koneista ja kalustosta tehtävät poistot saavat näin ollen olla enintään 50% poistamatta olevasta hankintamenosta.

Poistojen enimmäismäärän korotus koskee uusia, vuosina 2020-2023 hankittuja ja käyttöönotettuja koneita ja laitteita. Käytettyinä ostetuista koneista ja laitteista ei siis voi tehdä korotettuja poistoja.

Edellytyksenä korotettujen poistojen vähentämiselle elinkeinotulon verotuksessa on, että yritys esittää luotettavan selvityksen omaisuuden käyttöönoton ajankohdasta, hankinnoista tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa ja että hankintameno on eritelty kirjanpidossa siten, että se on eroteltavissa muista menoista.

Korotettujen poistojen mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon tilikauden tulosta suunniteltaessa ja investointien ajankohtaa valittaessa. Tekemällä suuremmat poistot yritys voi pienentää tilikauden tulosta ja sitä kautta maksettavaksi tulevaa verojen määrää.

Tiia Ahola