Blogi

Korotetut poistot vuosina 2020-2023

15.11.2019

Hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen saisi tehdä vuosina 2020—2023 käyttöön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista kaksinkertaisen poiston.

Koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi 25 %:n sijasta 50 %. Veronhuojennus koskisi kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettu poisto ei koskisi käytettyinä hankittuja hyödykkeitä.

Korotetut poistot voisi tehdä vuosien 2020-2023  aikana, mutta enintään neljänä verovuonna. Edellytyksenä korotettujen poistojen vähentämiselle verotuksessa on, että poistot on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa, ja että verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen omaisuuden käyttöönottoajankohdasta.

Mahdollisella verohuojennuksella olisi suuri merkitys usealle yritykselle investointien suunnitteluun ja budjetointiin. Tiedotamme blogissamme, kun asiaan tulee päätös.

Tilitoimistoterveisin

Tiina Raatikainen