Blogi

Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus

23.4.2019

Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko verotetaan joko ansiotulona tai pääomatulona. Vaikka osa maksetusta osingosta on verotonta, liittyy osingon maksuun aina veroseuraamuksia. Osingon maksaja tekee osingosta ennakonpidätyksen ennen maksua. Osingon verolaskelmissa kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Näin vältytään yllättäviltä veroseuraamuksilta. Ohessa tietoa listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotuksesta osingonsaajalle.

Ennakonpidätys osingosta

 • Osinko alle 150.000 euroa ⇔ ennakonpidätys on 7,5 %
 • Osinko  yli  150.000 euroa ⇔ ennakonpidätys on 28 %

Vero, kun osinko on alle 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta

Osinko alle 150.000 euroa

 • 25 % veronalaista pääomatuloa
 • 75 % verovapaata tuloa

Osinko yli 150.000 euroa

 • 85 % veronalaista pääomatuloa
 • 15 % verovapaata tuloa

Vero, kun osinko on yli 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta

 • 75 % on veronalaista ansiotuloa
 • 25 % on verovapaata tuloa

Miten osakkeen matemaattinen arvo lasketaan?

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön tilinpäätöshetken nettovarallisuus (varat-velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Omistajayrittäjän osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään lisäksi

 • osakaslaina (osakkaan ja hänen perheenjäsenensä ottama, yhtiön varoihin kuuluva rahalaina)
 • osakkaan verovuonna omana tai perheensä asuntona käyttämän yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo.

Osingon lopullinen vero

 • Pääomatulon vero on 30 % 30.000 euroon asti ja ylimenevältä osalta 34 %.
 • Ansiotulojen verotus on progressiivista ja vero nousee tulojen kasvaessa.
 • 150.000 euron raja on osakaskohtainen, ko. henkilön samana vuonna saamat osingot lasketaan yhteen.
 • Maksettu ennakonpidätys huomioidaan osingonsaajan veroennakkona lopullista veroa laskettaessa.
 • Mikäli ennakonpidätys ei riitä osingon lopulliseen veroon, osingonsaaja voi halutessaan maksaa erotuksen lisäennakkona.
 • Mikäli ennakonpidätys ja lisäennakko yhteensä eivät riitä, verotetaan puuttuva veron osuus henkilön lopullisen verotuksen yhteydessä.


Keväisin terveisin

Tiina Raatikainen, Aldia, Oy