Blogi

Maksuaika yritysten välisissä sopimuksissa

22.4.2015

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen (He 356/2014), jonka mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Laki tulee voimaan 1.5.2015. Sopijapuolet voivat sopia aikarajaa pidemmästä maksuajasta esimerkiksi kirjallisella sopimuksella. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus maksuajan pidentämisestä ei täytä nimenomaisen sopimisen ehtoja.

Lisätietoa: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140356