Blogi

Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa

25.4.2014

Verohallinto on julkaissut ohjeen edustus- ja markkinointikulujen välisestä rajanvedosta. Uuden ohjeen mukaan tietylle kohderyhmälle järjestetyt tilaisuudet voivat olla joko markkinointi- tai edustustilaisuuksia. Asiaan vaikuttavat tilaisuuden ja kulujen luonne sekä osallistujat. On myös mahdollista, että tilaisuus alkaa markkinointitilaisuutena ja tämän jälkeen jatkuu edustustilaisuutena.

Markkinointitilaisuus

Tilaisuuden luonne

 • tarkoituksena on yrityksen ja sen tuotteiden tekeminen laajalti tunnetuiksi
 • liittyy yksinomaan liiketoimintaan
 • esim. mainostilaisuus, johon asiakkailla on vapaa pääsy
 • tilaisuuteen on laadittu ohjelma, johon voi sisältyä vähäistä tarjoilua
 • ajankohdalla ei ole merkitystä, voidaan järjestää myös illalla tai viikonloppuna
 • tilaisuuteen voi liittyä vieraiden yöpymis- ja matkakuluja.

Kulujen luonne

 • kulut liittyvät välittömästi tilaisuuteen
 • tarjoilun tulee olla tavanomaista, kuten kahvitarjoilua tai buffet-tyyppistä
 • tarjoilun tulee olla hintatasoltaan lounastarjoilua vastaavaa ruokajuomineen
 • tarjoilun tulee olla toissijaista tilaisuuden tarkoitukseen ja ohjelmaan nähden
 • tarjoilun tulee sisältyä ajallisesti ja toiminnallisesti tilaisuuden ohjelmaan ja palvella kokonaisuutta.

Osallistujat

 • yleensä valikoimaton asiakasjoukko
 • voi olla myös tuotteiden kohderyhmämarkkinointia siten, että järjestettävään tilaisuuteen kutsutaan tiettyjä henkilöitä tai henkilöryhmiä, joiden toimintaan markkinoinnilla halutaan vaikuttaa.

Jos tällaisten henkilöiden puoliso tai muu perheenjäsen voi osallistua tilaisuuteen, näiden henkilöiden kulut eivät ole vähennyskelpoisia.

Edustustilaisuus

Tilaisuuden luonne

 • tilaisuuden päätarkoitus on tarjoilu
 • luonteeltaan tarkoitettu edustamiseen
 • pyritään liiketoiminnan edistämiseen, uusien liikesuhteiden luomiseen tai entisten suhteiden säilyttämiseen ja parantamiseen
 • tilaisuuksiin voi sisältyä esimerkiksi yrityksen uutuustuotteiden esittelyä tai muuta ohjelmaa vapaamuotoisen seurustelun lisäksi.

Kulujen luonne

 • tavanomaisesta poikkeava tarjoilu
 • liittyy vieraanvaraisuuteen tai muuhun huomaivaisuuteen
 • tarjoilu ei sisälly ajallisesti ja toiminnallisesti tilaisuuden ohjelmaan vaan esimerkiksi liittyy ohjelman jälkeiseen vapaamuotoiseen illanviettoon.

Osallistujat

 • kohdistuu yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin
 • usein suljettu tilaisuus, johon on kutsuttu tietyt henkilöt.

Näyttövelvollisuus tilaisuuden ja kulujen luonteesta on verovelvollisella. Verovelvollisen on selvitettävä, miten vähennettäviksi vaaditut kulut liittyvät vähennykseen oikeuttaviin tarkoituksiin. Edustamiskuluihin liittyvää arvonlisäveroa ei saa vähentää. Markkinointikuluihin liittyvän arvonlisäveron saa vähentää.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Markkinointi_ja_edustustilaisuudet_arvon%2832560%29