Blogi

Matkakustannusten verovapaat korvaukset 2014

5.1.2014

Ohessa on tiivistettyä tietoa matkakustannusten verovapaista korvauksista. Tietoihin on kerätty pääkohdat, joten varmistathan tietojen riittävyyden omalta kohdaltasi tarvittaessa kirjanpitäjältäsi.

Matkakustannuksia ovat tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Työmatkalla on matka, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja työpaikan välillä.

Kilometrikorvaus

Palkansaajan omalla autolla tekemästä työmatkasta saatavien korvausten enimmäismäärät ovat 43 c/km, jota korotetaan mm. seuraavasti:
• 7 c perävaunun kuljettamisesta
• 3 c kyydissä olevasta yli 80 kg esineestä
• 3 c kyydissä olevasta henkilöstä.

Jos palkansaaja käyttää käyttöetuautoa työmatkan suorittamiseen, on korvauksen enimmäismäärä 13 c/km. Muun kulkuneuvon ollessa kysymyksessä työntekijällä on vastaavasti oikeus korvaukseen. Kysythän lisätietoa korvausten määristä kirjanpitäjältäsi.

Päiväraha

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palattaessa työpaikalle tai asunnolle. Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

• 18 € yli 6 tuntia (osapäiväraha)
• 39 € yli 10 tuntia (kokopäiväraha)
• 18 € seuraavan vajaan matkavuorokauden ylittyessä vähintään 2 tunnilla
• 39 € seuraavan vajaan matkavuorokauden ylittyessä yli 6 tunnilla

Jos palkansaaja matkavuorokautena saa ilmaisen ruoan, päiväraha maksetaan 50 %:lla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät vaihtelevat maittain ja määräytyvät sen maan mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos palkansaaja matkavuorokautena on saanut kaksi ilmaista ateriaa, päiväraha maksetaan 50 %:lla alennettuna.

Ateriakorvaus

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa, ja että palkansaajalla ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 9,75 €. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 19,50 €.

Yömatkaraha

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana, ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 12 €.

Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteessa http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak%2830407%29