Blogi

Matkakustannusten verovapaat korvaukset 2016

4.12.2015

Ohessa on tiivistettyä tietoa matkakustannusten verovapaista korvauksista. Päätöstä sovelletaan työmatkaan, joka tehdään vuonna 2016. Tietoihin on kerätty pääkohdat, joten varmistathan tietojen riittävyyden tarvittaessa.

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Työmatka on matka, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Työmatka ei ole palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka tai työkomennuksen kestäessä tehty viikonloppumatka asunnon ja työpaikan välillä.

Kilometrikorvaus 0,43 €

Korvausta korotetaan mm. seuraavasti:

  • 7 c perävaunun kuljettamisesta
  • 3 c kyydissä olevasta yli 80 kg esineestä tai kyydissä olevasta henkilöstä.

Kilometrikorvaus käyttöetuautosta on 0,11 e/km.

Päiväraha 40 €, osapäiväraha 19 €

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain (24h), joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan ja päättyy palattaessa työpaikalle tai asunnolle. Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta.

  • 19 € yli 6 tuntia (osapäiväraha)
  • 40 € yli 10 tuntia (kokopäiväraha)
  • 19 € seuraavan vajaan matkavuorokauden ylittyessä vähintään 2 tunnilla
  • 40 € seuraavan vajaan matkavuorokauden ylittyessä yli 6 tunnilla

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen aterian, päivärahaa maksetaan puolet. Ilmaisella aterialla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa. Ulkomaan päiväraha määräytyy sen maan mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy.

Ateriakorvaus 10 €

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa, ja että palkansaajalla ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10 €. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20 €.

Yömatkaraha 12 €

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana, ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 12 euroa.

Tiina Raatikainen, Aldia Oy