Blogi

Muutoksia osinkoverouudistukseen

9.4.2013

Hallitus on tiedottanut tarkistuksista osinkoverouudistuksen osalta vuosille 2014-2017.

Osingot listaamattomista yrityksistä

Verouudistusta tarkennetaan siten, että listaamattoman yhtiön osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton osalta osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa 150 000 euroon saakka, jonka jälkeen ko. rajan ylittävästä osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Vastaavasti kahdeksan prosentin vuotuisen tuoton ylittävä osinko verotetaan kokonaan 85 prosenttisesti pääomatulona.

Osingot pörssiyhtiöstä

Pörssinoteerattujen yhtiöiden osingoista on 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa.