Blogi

Onko kirjanpitosi aina oikein ja ajan tasalla?

22.3.2016

Hyvään tilitoimistopalveluun kuuluu tarjota asiakkailleen oikeaa ja ajan tasaista taloustietoa. Näin asiakkaat voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja saavat tärkeää taloustietoa liiketoimintansa ohjaamiseen. Hyvä tilitoimistopalvelu kulminoituu kolmeen osa-alueeseen. Tilitoimistolla tulee olla oikeat työkalut, oikeat ihmiset ja oikea asenne.

Työkalut

Sähköinen kirjanpito tarkoittaa sitä, että asiakas ja tilitoimisto käyttävät samaa ohjelmaa reskontriin, maksuliikenteeseen ja kirjanpitoon. Päällekkäinen työ poistuu ja aineisto kulkee sähköisesti järjestelmään valmiiksi tallennettuna. Sähköinen kirjanpito mahdollistaa ajan tasaisen talouden raportoinnin. Asiakkailla on aina nähtävänä yrityksensä ajan tasaiset kassa- ja tulostilanteet ilman välikäsiä omalta koneeltaan. Kaikilla asiakkailla on käytettävissään oikea tulos jokaisen kuukauden päätyttyä sovitussa aikataulussa. Raporteilta asiakas pääsee porautumaan tapahtumille ja näkee helposti, mistä luvut ovat syntyneet. Sähköisyys säästää aikaa ja tuo kustannustehokkuutta yrityksen hallintoon.

Ihmiset

Tilitoimistotyö on erittäin haastavaa ja monipuolista. Näin ollen myös tilitoimistossa työtä tekevien ihmisten tulee omata monipuolista osaamista. Perusvaatimus on vero- ja kirjanpitoasioiden monipuolinen hallinta. Työn tehokkaaseen toteutukseen vaaditaan tietoteknistä osaamista ja halua pysyä kehityksen kärjessä. Tärkeintä on osata toimia ihmisten kanssa ja kyky oikeasti auttaa yrittäjiä ja olemaan heille tukena heidän jokapäiväisessä toiminnassaan. Mikäli tilitoimistossa asiat ovat kunnossa, sinne on valittu oikeita ihmisiä oikeilla ominaisuuksilla.

Asenne

Tilitoimisto on olemassa sitä varten, että se tekee asiakkailleen taloushallinnosta helppoa ja hyödyllistä. Helppous tulee siten, että asiakas voi olla huoleton ja keskittyä kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tämän mahdollistaa tilitoimiston asenne ajatella asioita asiakkaan näkökulmasta. Jokainen asiakas haluaa, että heidän taloushallintoaan hoidetaan oikein ja ajan tasalla. Tilitoimiston tulee näin myös toimia ja varmistaa, että asiakkaalla on aina käytettävissään ajan tasainen tulostieto oman liiketoimintansa päätöksenteon tueksi. Oikea asenne on osa tilitoimiston kulttuuria, joka luodaan jatkuvalla henkilökunnan kouluttamisella ja avoimella työilmapiirillä.

Tiina Raatikainen