Blogi

Osakaslaina

25.5.2015

Rahalainaa, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltään verovuoden aikana, ja joka on maksamatta vielä verovuoden päättyessä, käsitellään osakaslainana. Säännöstä sovelletaan osakaslainoihin, jotka on nostettu 3.4.1998 tai sen jälkeen.

Välillinen omistus
Laina on osakaslaina myös silloin, jos osakas, hänen perheenjäsenensä tai molemmat yhdessä omistavat osakkeita, joiden omistus- tai äänimääräosuus on toisten yhtiöiden kautta vähintään 10 %. Kysymyksessä on osakaslaina myös silloin, kun  lainansaaja ei omista lainkaan yhtiön osakkeita, jos muiden perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuus on yhteensä vähintään 10 %.

Perheenjäsen
Perheenjäseninä pidetään puolisoa ja alaikäisiä lapsia. Lapsi on alaikäinen, jos hän ei ole täyttänyt 17 vuotta ennen verovuoden alkua.

Verotus
Osakaslaina on lainansaajalle veronalaista pääomatuloa. Pääomatulon veroprosentti 2015 on 30 000 euroon saakka 30 % ja sen jälkeen 33 %. Kun osakas lyhentää lainaa yhtiölle, on hänellä oikeus vähentää lyhennystä vastaava osuus muista pääomatuloistaan. Näin mikäli, maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen.

Korko
Pääomatuloksi luetusta lainasta ei tarvitse periä korkoa. Korkoa peritään vain, jos laina on nostettu ja maksettu takaisin saman kalenterivuoden aikana. Tällöin ei peritä veroa.

Ilmoittamisvelvollisuus Verohallinnolle
Osakeyhtiön on ilmoitettava osakaslainoihin liittyvät tiedot Verohallinnolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Osakeyhtiö ilmoittaa edellisenä kalenterivuonna annetut osakaslainat ja lainojen takaisinmaksut. Myös lainansaajan on ilmoitettava laina ja takaisinmaksu veroilmoituksessaan.

Lähde: http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Paaomatuloksi_luettava_osakaslaina%2815655%29