Blogi

Osingon verotus, kun maksajana on listaamaton yhtiö

11.8.2020

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa joko pääomatulo-osinkona tai ansiotulo-osinkona. Jako pääoma- ja ansiotulo-osinkoon määräytyy osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuuden ja jaettavan osingon määrän perusteella. Osingonmaksusta tulee saajalleen aina veroseuraamuksia. Vaikka osa osingosta katsotaan verottomaksi tuloksi, niin osa maksetusta summasta on aina veronalaista tuloa. Ohessa tietoa osingon verotuksesta pähkinänkuoressa.

Osingon verotus

Pääomatulo-osinko

Osinko on enintään 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta
 • osinko alle 150.000 euroa
  • 25 % on pääomatuloa
  • 75 % on verotonta tuloa
 • osinko yli 150.000 euroa
  • 85 % on pääomatuloa
  • 15 % on verotonta tuloa
 • 150.000 euron raja
  • osakaskohtainen
  • vuosikohtainen
  • huomioidaan kaikki osingot yhteensä
 • pääomatulon vero
   • 30 % 30 000 euroon asti
   • 34 % ylittävältä osalta.

Ansiotulo-osinko

Osinko on yli 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta
 • 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa
 • 25 % on verotonta tuloa
 • osingonsaajan muut ansiotulot vaikuttavat verotukseen
 • veroprosentti nousee ansiotulojen kasvaessa.

Osingosta tehtävä ennakonpidätys

Osingon maksava yhtiö tekee osingosta ennakonpidätyksen osingon maksun yhteydessä
 • osinko alle 150.000 euroa, ennakonpidätys on 7,5 %
 • osinko yli 150.000 euroa, ennakonpidätys on 28 %
 • mikäli osingosta tehty ennakonpidätys ei riitä, määräytyy osingonsaajalle jäännösvero.

Osingon lopullinen vero

Osingon lopullinen vero näkyy henkilön verotuspäätöksellä

Osinkoa maksavat yhtiöt ilmoittavat maksetut osingot Verohallinnolle. Tehdyt ennakonpidätykset perustuvat osinkotulojen veron vähimmäismääriin ja lopullinen vero voi olla osingonsaajalle suurempi. Mikäli lopullinen vero on suurempi kuin tehty ennakonpidätys, tulee vero osingonsaajalle maksuun lopullisen verotuksen yhteydessä ”mätkynä”.

Osakkaan osinkotulon verotuksessa saattaa tulla kysymykseen osakastason vähennys. Tietyissä tapauksissa osingonsaajan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta tehdään vähennyksiä, jotka vaikuttavat osinkotulojen verotukseen. Tällaisia vähennyksiä tehdään tilanteissa, jolloin osakas on ottanut yhtiöstä rahalainan tai käyttää asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa.

Halutessaan voi osingonsaaja täydentää osingon ennakonpidätystä maksamalla oma-aloitteista täydennysmaksua. Osingon veron laskenta saattaa joissakin tilanteissa olla monimutkaista ja tuntua hankalalta. Veron laskennassa kannattaa kääntyä oman tilitoimiston puoleen. Näin välttyy ikäviltä yllätyksiltä veroasioissa.


Tilitoimistoterveisin

Tiina Raatikainen, Aldia