Blogi

Osinkoa vai palkkaa?

20.5.2013

Osakeyhtiön omistajayrittäjän tulisi suunnitella, miten hänen olisi edullisinta nostaa varoja yrityksestään. Nykyinen verojärjestelmämme ei suosi osinkoja. Palkan nostaminen saattaa olla usein osinkoa edullisempi vaihtoehto.

Yrityksessä työskentelevä osakas voi nostaa yrityksestä vain palkkaa, vain osinkoa tai molempia. Ratkaisua tehdessä on hyvä huomioida vaikutukset sekä yrityksen että yrittäjän talouteen.

Lopputulokseen vaikuttavat yrittäjän tarvitseman nettotulon määrä, yrittäjän muiden ansiotulojen määrä, onko yrittäjä YEL- vai TyEL -vakuutettu sekä yrityksen nettovarallisuus. TyEL-osakkaan sosiaaliturva määräytyy maksetun palkan perusteella, mikä tulee huomioida. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja vaatii omat laskelmat.

Verotuksen optimointia tulisi miettiä sekä vuosittain että useamman vuoden aikajänteellä. Verovapaan osingon määrä lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella ja tänä vuonna tehty ratkaisu vaikuttaa yrityksen tulevien vuosien nettovarallisuuteen. Nettovarallisuuteen vaikuttaa lisäksi yrityksen tuloskehitys.

Verovapaa osinko on kokonaisuutta ajatellen edullisin vaihtoehto. Saajalle verovapaa osuus kannattaa aina jakaa osinkoa. Mikäli yritys ei rahatilanteen vuoksi pysty osinkoa heti maksamaan, niin se voi jäädä yrityksen kirjanpidossa velaksi osakkaalle. Näin osakas voi nostaa osingon myöhemmin verovapaana itselleen. Tässä tulee kuitenkin huomioida osakeyhtiölain säädökset.

Asia on monimutkainen ja vaatii laskelmia monien muuttujien ansiosta. Yrittäjälle maksettu palkka on yritykselle vähennyskelpoinen ja verotus pysyy näin yhdenkertaisena. Osingon verotus verovapaan osuuden ylittyessä on kahdenkertaista, koska tällöin veroa maksavat sekä yritys että osakas. Olennaista olisi saada mahdollisimman pienillä kokonaiskustannuksilla riittävä nettotulo osakkaalle. Suunnitelmia tehdessä olisi hyvä käyttää tilitoimiston asiantuntemusta apuna.

Kesäisin tilitoimistoterveisin

Tiina Raatikainen