Blogi

Osinkojen ennakonpidätyksen toimittaminen

13.2.2014

Verohallinto on julkaissut ohjeen osinkojen ennakonpidätyksestä (12.2.2014, Dnro: A11/200/2014). Osinkoverotusta ja ennakkoperintää koskevia uusia säännöksiä sovelletaan osinkoon, joka on nostettavissa 1.1.2014 tai sen jälkeen.

Ennakonpidätyksen toimittamisajankohta

Ennakonpidätys osingosta on toimitettava sinä ajankohtana, jolloin osingot ovat osingonsaajan nostettavissa. Jos osingonjakopäätöksessä ei ole määrätty maksupäivää, maksupäiväksi katsotaan päivä, jona osingonjakopäätös on tehty. Ennakonpidätys on tuolloin toimitettava nostettavissa olevien osinkojen koko määrästä, vaikka osinko nostettaisiin osaksi vasta myöhemmin. Osingot ovat saajalle sen verovuoden tuloa, jona ne ovat hänen nostettavissaan.

Ennakonpidätyksen määrä
Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 7,5 prosentin suuruinen ennakonpidätys. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin 27 prosentin suuruisena 150 000 euroa ylittävältä osingon määrältä. Osingon maksajan on seurattava samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien suuruisena, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Osakeyhtiölle maksettavasta osingosta ei toimiteta ennakonpidätystä.

Kausiveroilmoitus
Osingon maksajan on annettava kausiveroilmoitus osingoista toimitetuista ennakonpidätyksistä.

Ennakonpidätyksen laiminlyönti
Jos ennakonpidätys on jäänyt toimittamatta tammi-maaliskuussa 2014 nostettavissa olleista osingoista, viivästysseuraamuksia ei synny johtuen verohallinnon säännösten myöhäisestä voimaantulosta.

Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteessa
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Ennakonpidatys_osingosta_ja_Verohallinno%2831720%29

Aldia – tilitoimistouutiset