Blogi

Osinkojen ennakonpidätys 2014

7.1.2014

Vuoden 2014 alusta yrityksen on toimitettava ennakonpidätys maksamistaan osingoista. Ennakonpidätys tulee toimittaa alla mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Listaamattomat yhtiöt

Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 7,5 %. 150.000 euroa ylittävästä osingosta ennakonpidätys on 27 %.

Listayhtiöt

Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 25,5 %.

Lisätietoa aiheesta löytyy osoitteessa http://vero.fi/fi-FI/Muutoksia_osinkojen_verotukseen_ja_ennak%2830722%29.