Blogi

Osinkojen ennakonpidätys ja lopullinen vero 2014

19.1.2014

Vuoden 2014 alusta on maksettavista osingoista toimitettava ennakonpidätys. Yrityksen tulee toimittaa ennakonpidätys alla mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Ennakonpidätys ei aina vastaan osingosta määräytyvää lopullista veroa. Lopullista veroa laskettaessa huomioidaan tehty ennakonpidätys sekä mahdollinen osingonsaajan oma-aloitteinen ennakkoveron täydennysmaksu.

Listayhtiöt

15 % osingosta on osingonsaajalle verovapaata ja 85 % osingosta on pääomatuloa. Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 25,5 %. Tämä on saatu laskemalla 85 % pääomatulon verokannasta 30 %. Tällöin ennakonpidätys vastaa lopullista veroa osingon ollessa alle 40.000e.

Listaamattomat yhtiöt

Osingon ennakonpidätys

Ennakonpidätys listaamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 %, kun osinko on alle 150.000e. Ylimenevältä osalta ennakonpidätys on 27 %. Ennakonpidätys on osingosta vähintään maksettavaksi tuleva veron osuus. Osingonsaaja voi tarvittaessa täydentää veroa oma-aloitteisella ennakon täydennysmaksulla. Mikäli osingon lopullinen vero on enemmän kuin ennakonpidätys ja ennakon täydennysmaksu yhteensä, maksaa osingonsaaja lisäveroa lopullisen verotuksen valmistuttua.

Osingon lopullinen verotus, osinko enintään 8 % nettovarallisuudesta

Osinko < 150.000e
75 % osingosta on verovapaata ja 25 % pääomatuloa. Ennakonpidätys 7,5 % saadaan laskemalla 25 % pääomatulon verokannasta 30 %. Tällöin osingon ennakonpidätys 7,5 % on myös osingon lopullinen vero.

Osinko > 150.000e
Yli menevältä osalta 15 % osingosta on verovapaata ja 85 % pääomatuloa. Tällöin yli menevältä osalta osingon ennakonpidätys on 27 %, joka saadaan laskemalla 85 % pääomatulon verokannasta 32 %. Ennakonpidätys vastaa likimain lopullista verotusta.

Osingon lopullinen verotus, osinko yli 8 % nettovarallisuudesta

Mikäli osinkoa jaetaan enemmän kuin 8 % nettovarallisuudesta, niin tehty ennakonpidätys ei riitä osingon lopulliseksi veroksi. Yli menevästä osasta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verovapaata tuloa. 8 %:iin asti nettovarallisuudesta laskettuna verotus tapahtuu edellä esitetyn mukaan.

Ylimenevän osingon veron määrälle ei ole annettavissa valmiita prosentteja. Osinko on osittain osingonsaajan ansiotuloa ja vero näin ollen verotus on progressiivinen. Osingonsaajan muut ansiotulot, kuten palkka, vaikuttavat lopulliseen verotukseen. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että tämä on usein kallis vaihtoehto. Ensin yritys maksaa jaettavasta osingosta tuloveroa ja tämän lisäksi osingonsaaja maksaa ansiotulon veron. Tällöin veroaste nousee helposti yli 50 %:iin kokonaisuudessaan. Edullisempaa näissä tapauksissa on usein maksaa osingon sijasta palkkaa.

Lopuksi

Osingon verotus on lain säätäjän toimesta tehty melko monimutkaiseksi. Lopullinen verotus on hyvä tarkistuttaa omalla kirjanpitäjällä jo suunnitteluvaiheessa ennen osingon maksamista. Näin osingonsaaja välttyy yllätyksellisiltä lisäveroilta. Usein saattaa olla tilanne, jolloin palkanmaksu on sekä yrityksen että osakkaan kokonaisveroaste yhteensä huomioiden osingonmaksua edullisempi vaihtoehto.

Lisätietoa osoitteessa
http://vero.fi/fi-FI/Muutoksia_osinkojen_verotukseen_ja_ennak%2830722%29