Blogi

Osinkotulo listaamattomasta yhtiöstä

22.12.2017

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa joko ansiotulona tai pääomatulona. Osingonmaksusta tulee aina veroseuraamuksia, vaikka osa osingosta katsotaan verottomaksi tuloksi. Ohessa tietoa lyhyesti.

Verotus, kun osinko on enintään 8 % matemaattisesta arvosta

  • osinko alle 150.000 euroa, osingosta 25 % on pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa
  • osinko  yli 150.000 euroa, osingosta  85 % on pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa
  • pääomatulon vero on 30 % 30 000 euroon asti, ylittävältä osalta 34 %.

Verotus, kun osinko on yli 8 % matemaattisesta arvosta

  • 75 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 25 % on verotonta tuloa
  • ansiotulojen veroprosentti nousee tulojen kasvaessa.

Ennakonpidätys

Osingon maksaja tekee osingosta ennakonpidätyksen osingon maksun yhteydessä. Mikäli lopullinen vero on enemmän kuin tehty ennakonpidätys, tulee vero osingon saajalle maksuun lopullisen verotuksen yhteydessä ”mätkynä”. Halutessaan voi osingonsaaja maksaa oma-aloitteista ennakon täydennysmaksua.

  • osinko alle 150.000 euroa, ennakonpidätys on 7,5 %
  • osinko  yli 150.000 euroa, ennakonpidätys on 28 %.

Kysythän lisää, olemme mielellämme apuna.

Tiina Raatikainen