Blogi

Palkan sivukulut 2016

31.12.2015

Palkan sivukulut vuonna 2016 määräytyvät alla olevan mukaan.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12%

 • 16-67 vuotiaasta
 • Tilitetään Verohallinnolle ennankonpidätysten yhteydessä

TYEL 24,6 %

 • Josta työntekijän osuus 5,7 % (yli 53 v 7,2 %)
 • 18-67 vuotiaasta
 • Palkat 2,025-32,4 Me TYEL 24,95 %
 • Ansion alaraja 57,51 e/kk

YEL-maksu 23,6 %

 • 53-vuotta täyttäneelle yrittäjälle 25,1 %
 • työtulon alaraja 7 557 e/vuosi, yläraja 171 625 e/vuosi
 • Alla olevat maksut eivät koske YEL-yrittäjää

Työttömyysvakuutusmaksu 2,15 %

 • Josta työntekijän osuus 1,15 %
 • 17-64 vuotiaasta
 • Osaomistan maksu 1,46 %, josta työntekijän osuus 0,46 %
 • Palkoista 2 044 500 e ylittävältä osalta 5,05 %
 • Tilitetään Työttömyysvakuutusrahastoon

Työtapaturmavakuutusmaksu 0,9 %

 • Keskimäärin, maksut vaihtelevat työn vaarallisuuden mukaan
 • Ei peritä, jos palkkojen yhteissumma on enintään 1 200 e/vuosi

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07 %

 • Keskimäärin, maksut vaihtelevat yhtiöittäin
 • Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä