Blogi

Palkka voi olla osinkoa edullisempaa

24.2.2014

Osingonmaksun verotusta on kiristetty tämän vuoden alusta. Jokainen osingonsaaja maksaa saamastaan osingosta veroa, joka pidätetään ja tilitetään ennakonpidätyksenä verohallinnolle. Uusi lainsäädäntö pistää jälleen miettimään osingonjaon mielekkyyttä. Palkan nostaminen saattaa olla usein osinkoa edullisempi vaihtoehto.

Asiaa on hyvä lähteä tarkastelemaan omistajayrittäjän tarvitseman nettotulon määrän perusteella. Näin saadaan tavoiteluku, joka pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienellä kokonaisverotuksella. Ratkaisua tehdessä on hyvä huomioida vaikutukset sekä yrityksen että yrittäjän talouteen. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja vaatii omat laskelmansa.

Verotuksen optimointia tulisi miettiä sekä vuosittain että useamman vuoden aikajänteellä. Osingon verotus lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella ja tänä vuonna tehty ratkaisu vaikuttaa yrityksen tulevien vuosien nettovarallisuuteen. Nettovarallisuuteen vaikuttaa lisäksi yrityksen vuosittainen tuloskehitys.

Mikäli yritys ei rahatilanteen vuoksi pysty osinkoa heti maksamaan, niin myös osingonjakopäätöstä tulisi siirtää. Velvollisuus maksaa osingosta määräytyvä ennakonpidätys syntyy heti, kun osinko on päätöksen mukaan nostettavissa. Näin ollen on hyvä suunnitella, että milloin osinkoa oikeasti yrityksestä halutaan nostaa ja tehdä osingonjakopäätökset sen mukaisesti.

Asia on monimutkainen ja vaatii laskelmia monien muuttujien ansiosta. Yrittäjälle maksettu palkka on yritykselle vähennyskelpoinen ja verotus pysyy näin yhdenkertaisena. Osingon verotus on aina kahdenkertaista, koska tällöin veroa maksavat sekä yritys että osakas. Olennaista olisi saada mahdollisimman pienillä kokonaiskustannuksilla riittävä nettotulo osakkaalle. Suunnitelmia tehdessä olisi hyvä käyttää tilitoimiston asiantuntemusta apuna.

Tiina Raatikainen

Askarruttaako palkkaan ja sen laskemiseen liittyvät asiat? Tutustu palkkahallinnon palveluihimme ja ota meihin yhteyttä!