Blogi

Rakentamiseen liittyvät tiedot Verohallinnolle 1.7. lähtien

4.7.2014

Rakennusurakoista ja rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä on ilmoitettava tietoja Verohallinnolle 1.7.2014 lähtien. Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöyhtiöitä sekä kotitalouksia.

Yritysten tiedonantovelvollisuus

Urakat

Yritysten on annettava urakkatiedot kuukausittain kaikista urakkasopimuksista, jos tilauksen arvo ylittää 15000 euroa. Jokainen tilaaja ilmoittaa tiedot ostamastaan urakasta.

Työntekijät

Työntekijöiden tiedot täytyy ilmoittaa työmailta, joilla työskentelee samanaikaisesti useampi kuin yksi yritys ja rakennuttajan ostamien urakoiden kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa. Tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla. Muut työnantajat ja ammatinharjoittajat ilmoittavat päätoteuttajalle omat työntekijätietonsa.

Ilmoitukset annetaan joko sähköisellä verkkolomakkeella suomi.fi-palvelussa tai lähettämällä oman ohjelmistosovelluksen tuottama tiedosto ilmoitin.fi-palvelun kautta.

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus

Kotitaloudet ilmoittavat tiedot verohallinnolle ennen rakennustarkastajan suorittamaa loppukatselmusta. Kotitalous voi antaa rakentamisilmoituksen suomi.fi:ssä tai tulostettavalla paperilomakkeella.

Ilmoittaminen

Ensimmäinen ilmoitus on annettava viimeistään 5.9.2014. Ilmoitusten laiminlyönnistä voi tulla 15.000 euron sanktio.

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteessa:
http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tiedonantovelvoll%2832723%29

Kesäisin terveisin
Tiina Raatikainen