Blogi

Sähköinen kiinteistökauppa tulossa mahdolliseksi

8.5.2013

Hallituksen esityksen mukaan sähköinen asiointi kiinteistökaupoissa tulisi loppu vuodesta mahdolliseksi.

Esityksen mukaan säännökset tulisivat pääosin voimaan marraskuun alusta. Osa säännöksistä tulisi voimaan maaliskuussa 2015. Suurin osa kiinteistöjen luovutuksista voitaisiin marraskuun alusta lähtien tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Myös kiinnityshakemukset voitaisiin valtaosin tehdä sähköisesti ja ottaa käyttöön sähköiset panttikirjat.

Kiinteistön kauppa tehtäisiin sähköisellä lomakkeella. Lomakkeelle saataisiin haettua tietoja viranomaisrekistereistä. Kiinteistön luovutustiedot siirrettäisiin viranomaisten rekistereihin suoraan sähköisesti. Samalla lainhuuto eli kiinteistön uuden omistajan merkitseminen rekisteriin tulisi vireille ilman eri hakemusta.

Nykyisin kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Sähköisessä kiinteistökaupassa ei kaupanvahvistajaa enää tarvittaisi. Tietojärjestelmällä voitaisiin varmistaa mm. osapuolten henkilöllisyydet ja kauppakirjan sisältö. Myös perinteisiä toimintatapoja ja paperisia asiakirjoja voitaisiin edelleen käyttää.