Blogi

Taloushallinnon ulkoistaminen

15.2.2013

Yritykset ulkoistavat taloushallinnon toimintojaan erilaisista syistä. Ulkoistamisella haetaan joko kustannussäästöjä tai asiantuntemusta. Onnistuneessa ulkoistuksessa kumpikin tavoite toteutuu.

Työntekijöitä ei ole saatavana

Ammattitaitoiset kirjanpitäjät ovat halukkaita kehittymään työssään ja oppimaan uutta. Tilitoimisto on heille usein haluttu työpaikka, koska työt ovat monipuolisia ja kokonaisuus haasteellista. Osaavan kirjanpitäjän löytäminen on haasteellista tilitoimistoillekin, joten on ymmärrettävää, että heitä ei aina riitä yritysten rekrytoitavaksi.

Taloushallinnon ulkoistamisen haasteet

Onnistuneen palvelun tuottamiseen tarvitaan myös asiakkaan panostusta. Onnistunut palveluprosessi vaatii asiakasyritykseltä sitoutumista ja halua onnistua. Ei riitä, että yrityksen johto on päätynyt ulkoistamisratkaisuun. Kaikki prosessissa mukana olevat yrityksen työntekijät tulisi sitouttaa toimimaan prosessissa.

Yrityksessä on myös tärkeää ymmärtää, että ulkoistettaessa palveluita tieto yrityksen asioista palvelun tarjoajalle ei siirry samoin kuin yrityksen sisällä. Yrityksen sisällä tieto kulkee paljolti ”hiljaisena tietona” tai kahvipöydässä rupatellessa. Ulkopuolinen palveluntarjoaja ei tätä tietoa saa. Tiedon kulun prosessit on hyvä suunnitella palveluun siirtymisen yhteydessä.

Palvelun tarjoajan haaste on tiedostaa asiakasyrityksen tarpeet ja tuottaa kullekin asiakkaalle juuri heidän tarvitsemaansa palvelua. Jokainen asiakas on erilainen ja tarvitsee oman näköistänsä palvelua. Ei riitä, että osaa asiansa, tulee osata tulkita asiakkaan toiveet ja tarpeet. Parhaimmillaan myös sellaiset, joita asiakas ei itse osaa pyytää. Kun on halua onnistua, niin useimmiten onnistuu.

Ulkoistamisen hyödyt

Onnistuessaan taloushallinnon ulkoistaminen tuo lisäarvoa asiakkaalle. Palvelusta syntyy hyvä molemminpuolinen yhteistyö palvelun tuottajan kanssa. Asiakas saa käyttöönsä monipuolista osaamista omiin tarpeisiinsa. Yhteistyön jatkuessa pidempään palvelun laatu paranee molemminpuolisen oppimisen myötä. Hyvän yhteistyön edellytys on aina molemminpuolinen halu onnistua, positiivinen tapa tehdä asioita ja inhimillisyys.

Yhdessä tekemisen iloa toivotellen
Tiina Raatikainen