Blogi

Tilitoimistoalalla pulaa tekijöistä

1.9.2018

Taloushallinnon työ tilitoimistossa ovat entistä monipuolisempaa ja antoisampaa. Työntekijöillä on mahdollisuus suuntautua ammatissaan itseään kiinnostaviin tehtäviin. Toisessa vaakakupissa työn vaatimustaso on noussut edellyttäen entistä syvempää asiantuntemusta.

Digitalisoituminen tilitoimistossa merkitsee sitä, että assistentin tai harjoittelijan töitä ei juuri enää ole tarjolla. Tilanne vaikeuttaa vastavalmistuneiden pääsyä työmarkkinoille. Tilitoimistossa ei ole enää arkistointiin, mapitukseen, kopiointiin tai tallentamiseen liittyviä tehtäviä tai muita avustavia tehtäviä. Automatiikka hoitaa nämä avustavat tehtävät.

Tieto kulkee automaattisesti järjestelmien välillä ja ohjautuu kirjanpito-ohjelmaan joko odottamaan kirjanpitäjän käsittelyä tai älykkäimmillään aineisto on automaattisesti käsitelty kirjanpitoon ohjelman toimesta. Jäljelle jää tapahtumien täsmäytys ja analysointi. Nämä tehtävät vaativat kokeneen taloushallintoalan ammattilaisen silmää. Näistä kokeneista ammattilaisista on kova pula tällä hetkellä.

Pula on kova ainakin Pirkanmaalla, mutta kuulemani mukaan ongelmaa on muuallakin Suomessa. Kun työntekijöistä on pulaa, joutuvat jäljellä olevat tilitoimistotyöntekijät todella koville. Työmäärä per työntekijä kasvaa helposti liian suureksi. Tämä aiheuttaa työpaikoilla uupumista ja työntekijät liikkuvat herkästi toimistosta toiseen etsien helpotusta omaan arkeensa. Valitettavaa on se, että sekä kirjanpitäjiä että palkanlaskijoita on viime aikoina siirtynyt paljon pois tilitoimistoalalta.

Tilanne on valitettava enkä usko, että se nopeasti korjaantuu. Alamme koulutus ei ole pysynyt digitalisaatiossa mukana. Lisäksi kirjanpitäjän ammatti ei ole kovin houkutteleva palkkatason ollessa työn vaativuuteen nähden liian alhainen. Hintatasoa tulisi saada nostettua ja ennen kaikkea työmme arvostus ylös esim. alkaen siitä, että allamme laskutettaisiin kaikki tehty työ vaatimustasoa vastaavasti. Näin saisimme tilitoimistoihin talouspäälliköitä ja controllereita sillä se on sitä työtä, mitä kovimmat kirjanpidon ammattilaiset tällä hetkellä tekevät asiakkailleen tilistoimistossa.

Meidän tilitoimistossamme tilanne on ratkaistu siten, että emme ota uusia asiakkaita ennen kuin meillä on työlle tekijöitä. Olemme muuttaneet strategiamme resurssilähtöiseksi, hankimme ensin työntekijöitä ja vasta sen jälkeen kasvatamme asiakaskuntaamme. Tämä tarkoittaa ikävä kyllä kasvumme hidastumista, mutta vaihtoehtoja ei juuri ole. Haluamme pitää kiinni arvokkaista työntekijöistämme ja näin varmistaa meille kaikille mukavat työpäivät sekä mahdollisuuden kehitykseen ja kasvuun tulevina vuosina.

Mielelläni näkisin ja kuulisin enemmän julkista keskustelua siitä, että kuinka monipuolista ja mielenkiintoista työ voi parhaimmillaan tilitoimistossa olla. Näin saisimme alamme mielenkiintoa nostettua ja uusia innokkaita tekijöitä tilitoimistoalalle. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että tilitoimistossa oppii ja kehittyy yhden vuoden aikana enemmän kuin yhdessä yrityksessä viiden vuoden aikana. Tämä luonnollisesti ei aina päde, mutta uskaltaisin väittää, että melko usein kuitenkin.

Tilitoimistoterveisin

Tiina Raatikainen, toimitusjohtaja