Blogi

Tuotannollisten investointien korotetut poistot 2013-2016

13.2.2015

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä korotetut poistot kalenterivuosina 2013–2016 käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten sekä tehtaassa ja työpajassa käytettävien koneiden tai laitteiden hankintamenoista.

Poistojen suuruus

  • Rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta tehtävä poisto saa olla enintään 14 %.
  • Koneiden ja laitteiden hankintamenosta tehtävä poisto voi olla enintään 50 %.

Edellytyksistä

  • Poiston saa tehdä elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen.
  • Poisto pitää tehdä myös yrityksen kirjanpidossa.
  • Tehdas-, työpajarakennuksia, koneita tai laitteita käytetään verovelvollisen omassa tuotannollisessa toiminnassa.
  • Koneista ja laitteista tehtävän korotetun poiston edellytys on, että hankittava laite on uusi.
  • Koneet ja laitteet on otettava käyttöön kalenterivuosien 2013–2016 aikana.
  • Rakennuksen rakentaminen on aloitettu 1.1.2013 tai sen jälkeen.
  • Rakennus on otettava käyttöön kalenterivuosien 2013–2016 aikana.

Lähde: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Laki_tuotannollisten_investointien_korot%2835522%29