Blogi

Työnantajan koulutusvähennys henkilökunnan kouluttamisesta

5.3.2014

Työnantajalla on mahdollisuus tehdä omassa verotuksessaan ylimääräinen vähennys henkilökunnan kouluttamiseen liittyvistä kuluista. Uutta säännöstä sovelletaan 1.1.2014 alkaen pidettyihin koulutuksiin.

Lisävähennyksen määrä on puolet koko henkilökunnan keskimääräisestä päiväpalkasta kerrottuna vähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä. Keskimääräisen päiväpalkan määrä lasketaan erikseen säädetyllä tavalla.

Koulutusvähennykseen oikeuttavia koulutuspäiviä voi olla enintään kolme päivää yhtä työntekijää kohden. Yksi koulutuspäivä on kestoltaan kuusi tuntia. Yksi koulutuspäivä voi koostua useammasta vähintään tunnin kestäneestä koulutuksesta. Päivät lasketaan työntekijäkohtaisesti.

Vähennyksen saaminen edellyttää seuraavien edellytysten toteutumista:
• koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua
• työntekijän on osallistuttava tosiasiallisesti koulutukseen
• koulutuksen ajalta on maksettava palkkaa
• koulutukseen käytetty aika on pystyttävä todentamaan
• koulutuksen on perustuttava työnantajan etukäteen tehtyyn koulutussuunnitelmaan

Koulutussuunnitelmasta on omat määräykset ja suunnitelman on katettava koko henkilöstö. Jos työntekijöitä on vähintään 20, noudatetaan yt-lain määräyksiä. Jos työntekijöitä on alle 20, noudatetaan taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettua lakia. Koulutusvähennyksen saamiseksi työnantajan on seurattava koulutussuunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti. Lisäksi työnantajan on laadittava lisävähennyksen edellytysten täyttymisestä työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys.

Koulutusvähennys on mahdollisuus saada kaikesta työntekijän työssään tarvittavasta koulutuksesta. Koulutusvähennystä ei kuitenkaan saa
• työntekijän perehdytyksestä työhön
• koulutuksista loma- ja vapaa-aikana
• työntekijän järjestämästä koulutuksesta
• koulutussuunnitelmaan sisältymättömistä koulutuksista.

Lisätietoja osoitteessa
http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Tyonantajan_koulutusvahennys%2831685%29