Blogi

Valtion vuoden 2014 budjetin verolinjaukset

30.8.2013

Hallitus on sopinut vuoden 2014 budjettiesityksessä mm. seuraavista verolinjauksista:

1. Yhteisövero

Yhteisövero alenee 20 %:iin. Henkilöyhtiöiden osalta yhteisöveron aleneminen merkitsee sitä, että verotus verrattuna osakeyhtiöihin kiristyy entisestään. Joissakin tapauksissa muutos osakeyhtiöksi on kannattavaa.

2. Pääomatulot

– Vero 30 %, kun pääomatulo < 40.000 €.
– Vero 32 %, kun pääomatulo > 40.000 €.

3. Osingot listayhtiöstä

– 85 % osingosta verotetaan pääomatulona.

4. Osingot listaamattomista yhtiöistä

– Osinkoa jaetaan max. 8 % yrityksen nettovarallisuudesta ja < 150.000 €;
tällöin 25 % osingosta verotetaan pääomatulona.
– Osinkoa jaetaan max. 8 % yrityksen nettovarallisuudesta ja > 150.000 €;
tällöin ylimenevältä osalta 85 % verotetaan pääomatulona.
– Osinkoa jaetaan yli 8 % yrityksen nettovarallisuudesta;
tällöin ylimenevältä osalta 75 % osingosta verotetaan ansiotulona.