Blogi

Verkkolaskulaki astuu voimaan 1.4.2020

12.3.2020

Alkaen 1.4.2020, yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta yritykseltä sähköisenä laskuna (Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019, 4§). Uusi laki on osa EU:n uutta verkkolaskudirektiiviä, jonka tarkoituksena on lisätä sähköistä laskutusta EU:n alueella, ja täten helpottaa kaupankäyntiä koko alueella. 

Odotettavaa on, että ainakin suurimmat yritykset tulevat vaatimaan toimittajiltaan laskut sähköisessä muodossa, esimerkiksi Suomen valtio, ei enää 1.4.2020 alkaen vastaanota muita kuin verkkolaskuja. Mikäli pientoimittajalle tulee tarve laskuttaa valtiota, se onnistuu maksutta joko Handi-portaalissa tai Postin palvelussa. Laki ei koske yrityksiä, joiden liikevaihto jää alle 10 000 euroa eikä yrityksiä, jotka ainoastaan tekevät kuluttajakauppaa.

Sähköinen lasku
Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu rakenteisessa, sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja. Sähköpostitse lähetetyt laskut eivät ole lainmukaisia sähköisiä laskuja.

Laskun tietosisältö
Laskujen, jotka ovat uuden standardin mukaisia, tulee sisältää myös sellaisia esimerkiksi arvonlisäveroon liittyviä pakollisia tietoja, joita ei lainsäädäntömme ole tähän mennessä vielä vaatinut. Eli laskun lähettäjän tulee jatkossa aina varmistaa, että tietosisältö on riittävä esimerkiksi myös silloin, kun verkkolasku lähetetään Suomen rajojen ulkopuolelle.

Oikeus pyynnöstä
Lain mukaan yrityksillä on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta yritykseltä sähköisenä laskuna ja on oikeus hylätä muut kuin direktiivin mukaiset laskut, joten mikäli toimittajayritykseltä ei pyynnöstä huolimatta saa sähköisessä muodossa olevaa laskua, yrityksellä on oikeus jättää laskut maksamatta.

 

Katariina Birkman, Aldia Oy