Blogi

Veromuutoksia vuodelle 2018

21.12.2017

Ohessa on tietoa vuoden 2018 veromuutoksista. Annamme mielellämme lisätietoja halutessasi.

Maahantuonnin ALV siirtyy Tullilta Verohallinnolle

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen, kun maahantuojana on ALV-rekisteriin merkitty yritys. Arvonlisäveron perustetta ja veroa ei ilmoiteta enää tullausilmoituksella, eikä maahantuoja maksa veroa Tullille. Vero ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella. Samalla ilmoituksella ilmoitetaan myös suoritettavaa veroa

Yritysten verotusmenettelyn uudistus

Eduskunnassa on käsiteltävänä lakiehdotus, jonka mukaan mm. osakeyhtiöiden verotus päättyisi yksilöllisesti, kun Verohallinto on toimittanut verotuksen. Verotuspäätöksellä ilmoitettaisiin verotuksen päättymispäivä yrityskohtaisesti samoin kuin mahdollisen ”veromätkyn”, eräpäivä. Ehdotuksen mukaan verotus päättyisi viimeistään 10 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Tavoitteena on, että uudistuvat säännöt tulisivat voimaan pääosin 1.5.2018.

Ennakonkanto muuttuu

Mikäli tilikausi on kalenterivuosi, voi ennakkoa täydentää ilman korkoseuraamuksia tammikuun loppuun saakka. Helmikuun alusta jäännösverolle lähtee juoksemaan viivästyskorko, joka on 2 %. Toiminimet ja henkilöyhtiöt siirtyvät tähän menettelyyn 1.11.2018.

Työnantajan maksamien koulutuskustannusten verovapaus laajenee

Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Koulutuksen katsottaisiin tapahtuvan työantajan intressissä aina, kun työnantaja päättäisi kustantaa työntekijälle koulutusta, joka olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työantajan palveluksessa. Verovapaus koskee myös yhtiön johtoa ja hallintoa sekä osakeyhtiön osakkaita ja henkilöyhtiön yhtiömiehiä.

Tiina Raatikainen, Aldia Oy