Blogi

Verotarkastuksen kuulemismenettely muuttuu – tarkka kirjanpitäjä helpottaa tarkastusta

24.9.2014

Kirjanpitäjät kyselevät monesti asiakkailtaan paljon selvityksiä. Yrittäjistä tämä saattaa tuntua turhalta, eikä aikaa välttämättä olisi kaikkiin pikkukysymyksiin vastaamiseen. Kirjanpitäjät eivät kuitenkaan tee sitä vain kiusatakseen asiakkaitaan, vaan siksi, että verottaja vaatii tietyt merkinnät tositteisiin.

Etenkin verotarkastuksen yhteydessä moni yrittäjä saattaa kiittää kirjanpitäjäänsä siitä, että tämä on pysynyt tiukkana ja vaatinut merkinnät tositteisiin. Kun kaikki merkinnät yrityksen kirjanpidossa ovat kunnossa, tiedot ovat tarkastajien saatavilla, eikä heidän tarvitse pyytää lisätietoja ja samalla yritys välttyy yllättäviltä lisäveroilta.

Merkintöjen riittävyys ja oikeellisuus tositteissa on nykyään entistä tärkeämpää, sillä verotarkastuksen kuulemismenettelyyn on tulossa muutos tänä syksynä. Aikaisemmin verovelvollista on kuultu verotarkastuksen yhteydessä kaksi kertaa. Lokakuusta 2014 alkaen alustavasta verotarkastuskertomuksesta luovutaan, ja mahdollisuus vastineen antamiseen on vain kerran lopullisen verotarkastuskertomuksen yhteydessä. Kuulemismenettelyn muutoksella haetaan tarkastuksen sujuvoittamista ja päällekkäisen työn vähentämistä.

Vastineen voi siis jatkossa antaa pääsääntöisesti vain kerran. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että tarkastukseen reagoidaan yrityksessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös kommunikointi tarkastajien kanssa tarkastuksen aikana on entistä suuremmassa roolissa. Tässä vaiheessa on myös hyvin tärkeää, että tositteilla on valmiina riittävät ja oikeat merkinnät. Tämä on hyvä muistaa aina, kun kirjanpitäjä kyselee selvityksiä, sillä se tapahtuu yrittäjän omaksi parhaaksi.

Lisätietoa asiasta löytyy osoitteessa http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Muu_verotus/Hyva_verotarkastustapa%2833893%29.