Blogi

Verotukseen muutoksia 2015

17.9.2014

Hallitus on esittänyt muutoksia vuodelle 2015 koskien tuloveroa, perintö- ja lahjaveroa sekä välillisiä veroja. Ohessa lyhyesti poimintoja esityksistä.

Tuloverotus

Ansiotulot
Tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan rajaa alennettaisiin 100.000 eurosta 90.000 euroon. Kolmen alimman tuloluokan rajoja korotettaisiin noin 1,5 %.

Pääomatulot
Ylemmän verokannan tulorajaa alennettaisiin 40.000 eurosta 30.000 euroon ja samalla ylemmän tuloluokan verokanta nostettaisiin 32 %:sta 33 %:iin.

Vähennyksistä
Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennettaisiin asteittain 65 %:sta 50 %:iin vuosien 2015-2018 aikana. Matkakustannusten omavastuuosuutta nostettaisiin 600 eurosta 750 euroon.

Edustusmenot
Edustusmenoista 50 % olisi vähennyskelpoista yrityksen verotuksessa. Vähennysoikeus koskee edustusmenoja, jotka kohdistuvat tilikaudelle, joka päättyy 2015.

Perintö- ja lahjavero

Hallitus esittää, että perintö- ja lahjaverolain verotusta muutettaisiin korottamalla veroprosentteja kaikissa portaissa yhdellä prosenttiyksiköllä.

Välilliset verot

Hallitus esittää korotuksia seuraaviin veroihin: autovero, ajoneuvovero, energiavero, jätevero ja tupakkavero.

Lisätietoa: Valtioneuvoston tiedote http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=424600.