Blogi

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2020

29.11.2019

Työnantaja voi korvata työntekijälleen tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita matkakustannuksia. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Kilometrikorvaus
Jos palkansaaja tekee työmatkan omalla autolla, työnantaja voi maksaa kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Kilometrikorvauksen määrä on 43 senttiä kilometriltä. Jos autossa matkustaa kuljettajan lisäksi muita henkilöitä, korvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä kutakin lisämatkustajaa kohden. Jos palkansaajalla on käytössään auton käyttöetu, kilometrikorvaus on 10 senttiä kilometriltä.

Kotimaan päiväraha
Työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko työntekijän asunnosta tai varsinaisesta työpaikasta. Kokopäivärahan suuruus on 43 euroa (matka-aika yli 10 tuntia) ja osapäivärahan suuruus 20 euroa (matka-aika yli 6 tuntia). Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 2 tunnilla, maksetaan tältä ajalta osapäivärahan suuruinen korvaus. Jos taas matkavuorokausi ylittyy yli 6 tunnilla, maksetaan korvaus kokopäivärahan suuruisena. Matkavuorokaudella tarkoitetaan 24 tunnin pituista ajanjaksoa työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Mikäli palkansaaja saa matkansa aikana ilmaisen tai matkalippuunsa sisältyvän ruoan, päivärahan määrä puolittuu. Jotta päivärahan määrä puolittuisi, kokopäivärahan yhteydessä palkansaajan on saatava kaksi ja osapäivärahan yhteydessä yksi ilmainen ateria.

Ulkomaan päivärahat
Ulkomaan päivärahat määräytyvät maakohtaisesti. Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu. Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla. Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha puolittuu. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan ollessa kysymyksessä kahta ilmaista ateriaa.

Työnantaja voi maksaa työntekijälleen myös ateriakorvausta ja yömatkarahaa. Näiden enimmäismäärät ja maksuedellytykset sekä maakohtaiset ulkomaanpäivärahat löytyvät Verohallinnon päätöksestä.

Työmatkasta on tehtävä matkalasku. Matkalaskusta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, kohde, tarvittaessa matkareitti, matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä ulkomaille tehtyjen matkojen osalta tiedot maasta tai alueesta, jossa matkavuorokausi on ulkomailla päättynyt. Matkalaskuun liitetään mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Työmatkasta aiheutuneet muut matkakulut ja majoituskulut työnantaja voi korvata kuittien mukaan.

Aldia Oy, Tiia Ahola