Blogi

Verovelkarekisteri käyttöön 1.12.2014

8.11.2014

Verovelkarekisteriä koskeva lainsäädäntö on vahvistettu ja rekisteri otetaan käyttöön 1.12.2014. Verovelkarekisterissä julkaistaan tieto siitä onko yrityksellä verovelkaa tai kausiveroilmoituspuutteita.


Mitä tietoja rekisteristä löytyy?

Rekisterissä julkaistaan ne asiakkaat, joiden verovelka on vähintään 10 000 euroa. Verovelan määrää ei julkaista. Rekisteristä saa ainoastaan tiedon, onko verovelkaa vähintään 10.000 euroa vai ei. Rekisterissä julkaistaan myös ne asiakkaat, joilla on  kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä edellisten 6 kuukauden ajalta. Yritys poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun maksu on saapunut Verohallinnolle. Jos asiakkaalla on voimassaoleva maksujärjestely Verohallinnon kanssa, rekisterimerkintää ei tehdä.

Mistä tieto löytyy?
Tietoja voi tarkastella Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta (www.ytj.fi). Verovelkatietoja voi hakea järjestelmästä ilman tunnistautumista, jos kysymyksessä on Oy, Ky tai Ay.

Verovelalliselle tieto ennen rekisterin käyttöönottoa
Ennen rekisterin käyttöönottoa Verohallinto lähettää tiedotuskirjeen asiakkaille, joilla on tällä hetkellä verovelkaa. Kirjeen saavat nekin asiakkaat, joilla on verovelkaa alle 10 000 euroa, ja jotka eivät tule olemaan rekisterissä.

Tavoite
Verovelkarekisterin tavoitteena on ehkäistä verovelvollisten laiminlyöntejä ja vähentää harmaan talouden osuutta. Lisäksi rekisteri tukee tilaajavastuu- ja hankintalain asettamien velvoitteiden täyttämistä sekä edistää yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lähde ja lisätietoa: http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Medialle/Lehdistotiedotteet/Verovelkarekisteria_koskeva_lainsaadanto%2834284%29