Blogi

Vuoden 2016 veromuutoksia

10.9.2015

Valtioneuvosto on antanut tiedotteen ensi vuoden keskeisimmistä veromuutoksista. Ohessa muutoksista lyhyesti.

Ansiotulojen verotus

 • Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään työtulovähennyksen korotuksella sekä tekemällä indeksitarkistuksia veroasteikkoon.
 • Korkeammissa veroluokissa verotus kiristyy vähän (nettovaikutus parikymmentä e/kk).

Pääomatulot

 • Vero pysyy 30 %:ssa 30.000 euron pääomatuloon saakka.
 • Yli 30.000 euron pääomatulon vero nousee 33 %:sta 34 %:iin.
 • Luovutustappiot tulevat vähennyskelpoisiksi kaikista pääomatuloista.

Vähennykset

 • Asuntolainan korosta on vähennyskelpoista 55 % (tänä vuonna 65 %).
 • Vähennyskelpoisuus pienenee jatkossakin vuosittain (vuonna 2019 25 %).

Muuta

 • Ajoneuvoveron korotus 36,50 euroa vuodessa, muutos täysimääräisenä vasta 2017.
 • Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien.
 • Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan, vaikutus on noin 20-75 euroa omakotitalossa asuvalle kotitaloudelle vuodessa.
 • Tupakkaveroa korotetaan, tupakka-askin hinta nousee noin 0,50 euroa.
 • Kiinteistöveroa korotetaan.

Suunnitelmat, joita siirretään (eivät toteudu vielä 2016)

 • Arvonlisäveron maksuperusteinen tilittäminen.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittelijoille suunniteltu yrittäjävähennys.
 • Tappion vähennysoikeus toisen tulolähteen tulosta.

Lähde:
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-sopi-tulevien-vuosien-talouslinjauksista?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616

Tiina Raatikainen, Aldia Oy