Blogi

Yhteisövero alenee 20 prosenttiin, osinkojen verotus kiristyy

28.3.2013

Hallitus päätti 21.3.2013 pidetyissä kehysneuvotteluissaan vuosille 2014-2017 yhteisöveron alentamista nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Samaan aikaan vastapainoksi osinkojen verotusta kiristetään.

Listaamattomista yhtiöistä saatavat osingot

– osinkojen verohuojennusraja laskee 8 %:in yhtiön nettovarallisuudesta (nyt 9 %)
– huojennuksen käyttöalalla osingot ovat 25-prosenttisesti pääomatuloa
– pääomatulo-osinkoja koskeva 60 000 euron vuosittainen raja poistetaan
– nykyisistä ”verovapaista” osingoista luovutaan, mutta jatkossa osinkoja ei veroteta lainkaan ansiotuloina.

Osinkoverotus käytännössä

Osinkoa jaetaan 8 % (tai alle) nettovarallisuudesta laskettuna:
– 75 % verovapaata saajalle
– 25 % pääomatuloa saajalle, vero 30 % (40.000 ylittävältä osalta 32 %)

Osinkoa jaetaan enemmän kuin 8 % nettovarallisuudesta:
– 8 % nettovarallisuudesta verotetaan edellä esitetyn mukaan
– ylimenevä osa pääomatuloa saajalle, vero 30 % (40.000 ylittävältä osalta 32 %)
– nettovarallisuus useimmiten = yhtiön taseen oma pääoma.

Henkilöyhtiöt

Henkilöyhtiöiden osalta yhteisöveron aleneminen merkitsee sitä, että verotus verrattuna osakeyhtiöihin kiristyy entisestään. Joissakin tapauksissa muutos osakeyhtiöksi on kannattavaa.