Blogi

Yritykselle tärkeitä lukuja 2015

12.8.2015

Näin kesälomien jälkeen on hyvä palauttaa mieleen yritykselle tärkeitä päiväyksiä ja lukuja. Olemme keränneet oheen muutamia tärkeimpiä lukuja ja päiväyksiä kuluvalle vuodelle.

Verotus
Pääomatuloverokanta 30 %, yli 30.000 euron tulosta 33 %
Varainsiirtovero osake- ja arvopaperikaupassa 2 %
ALV:n yleinen verokanta 24 %, elintarvikkeet 14 %, mm. kirjat, kuljetus, majoitus, liikuntapalvelut 10 %
Osakeyhtiön tulovero 20 %

Korot
Peruskorko 0,25 %
Yleinen viivästyskorko 7,5 %
Veronlisäys ja viivekorko 7,5 %
Verotilin hyvityskorko 0,5 %

Päivämääriä
ALV:n ilmoitus- ja maksupäivä 12. päivä
Palkkojen ilmoitus ja ennakonpidätyksen maksupäivä 12. päivä
Yhteenvetoilmoitus EU-myynneistä 20. päivä
Ennakkoverojen maksupäivä 23. päivä
Tilinpäätös 4 kk kuluttua tilikauden päättymisestä

Verovapaat korvaukset
Osapäiväraha (yli 6h) 18 e
Kokopäiväraha (yli 10h) 40 e
Kilometrikorvaus 0,44 e/km

Palkan sivukulut (yleisimmät)
TyEL 24,7 %, sis. työntekijän osuuden 5,7 %
Työttömyysvakuutus 0,08 %
Tapaturmavakuutus toimialasta riippuen 0,3-8 %
Ryhmähenkivakuutus 0,07 %
Sairasvakuutusmaksu 2,08 %

Tilitoimistoterveisin
Tiina Raatikainen, Aldia Oy